Lékařské a sociální důsledky návyku a zneužívání návykových látek.

Mezi zdravotními důsledky této skupiny onemocnění je především věnována pozornost charakteristickým změnám osobnosti pacientů.

Při anestezii se postupně objevuje duševní zmatek, zájem a ochabení emocí.

Na počátku anestezie dominují afektní poruchy, které určují změny struktury osobnosti vůči emoční nestabilitě, přecitlivělosti, podobnosti a sklonu k nedostatečné reakci na životní prostředí. Dochází k přebytku reaktivních izterických forem, stejně jako reakcí ve formě dysforických depresí.

V průběhu onemocnění jsou jednotlivé osobní charakteristiky postupně vyhlazovány a vyrovnávány, pacienti se čím dál víc podobají. Jejich chování je dáno především psychopatickými poruchami, jejichž struktura kromě hysterických a depresivních forem odezvy, faleš, nedostatek smyslu pro povinnost, kritiky, frivolního postoje k anestézii a jejích následků lze poznamenat. Zvláštní psychopatická vada je tvořena zhoršením osobnosti a výrazným mravním a etickým úpadkem, kdy veškerá aktivita pacienta směřuje k získání drogy a získávání finančních prostředků na její nákup, což pacienti někdy provádějí s mimořádným mazaností.

Rozvoj duševních a duševních poruch a vznik psycho-organického syndromu jsou pozorovány téměř u všech typů drogových závislostí. To se nejčastěji děje u pacientů, kteří dýchají ve dvojici organických rozpouštědel. Vyjádřené intelektuálně-duševní poruchy jsou pozorovány při zneužívání barbiturátů a jiných sedativ. V závěrečných stádiích těchto forem závislosti se vyvíjí stav organické demence. Na 3. místě z hlediska rychlosti vývoje psychoorganického syndromu jsou pacienti, kteří zneužívají léky připravené z efedrinu a směsi obsahující efedrin. U pacientů, kteří zneužívají konopí, a u pacientů s opiem, včetně závislosti na heroinu, se intelektuálně-duševní poruchy vyvíjejí v odlehlejších obdobích. Psychoorganický syndrom se formuje rychleji s předchozím nástupem anestézie a na pozadí vrozených nebo zbytkových účinků organické insuficience CNS [Seledtsov A.M., 1994].

Mezi nebezpečné zdravotní důsledky drogové závislosti a zneužívání návykových látek lze zaznamenat vysoké riziko sebevraždy. Podle různých autorů je u drogově závislí riziko sebevraždy 5-20krát vyšší než u zdravých jedinců. Pacienti mají skutečné sebevražedné tendence: způsobují vážná zranění (obvykle škrty), ale častěji to dělají s demonstračním účelem nebo uvolňují napětí ve výšce vášně (v těchto případech se pacienti uklidňují při pohledu na krev).

Chronická intoxikace s omamnými látkami vede k různým somatickým komplikacím.

Nejčastěji se u drogově závislých vyskytují infekce kvůli porušení pravidel asepse při podávání léků. Hepatitida, AIDS a septikémie jsou nejčastější infekční onemocnění. Až 90% drogově závislých, kteří injekčně podávají léky intravenózně, jsou nemocní s virovou hepatitidou, zejména s hepatitidou skupiny B. Podle regionálního úřadu WHO pro Evropu bylo 40% nových infekcí HIV v Evropě v roce 1994 přičítáno intravenóznímu užívání drog. Od konce sedmdesátých let mnoho zemí zaznamenalo nárůst počtu pacientů infikovaných HIV a AIDS u osob, které užívají intravenózní psychoaktivní látky. Drogy závislí, kteří injekčně podávají drogy intravenózně, jsou považováni za nejvíce postiženou část světové populace.

Nejčastějšími patologickými stavy v závislosti na závislosti od opia jsou infekční a toxická hepatitida. U téměř všech pacientů, kteří používají chemicky ošetřenou slaměný mák, se játra zvětšují a bolestivě působí na palpaci. Internisté diagnostikují hepatitidu, toxickou hematopatiu, hepatózu. Pozorované změny myokardu podle typu kardiomyopatie. V závažných případech může dojít k úmrtí na akutní kardiovaskulární nedostatečnost na pozadí chronických dystrofických změn v myokardu. Onemocnění ledvin u pacientů s návykem na opium se nejčastěji projevuje formou intersticiální nefritidy, nefrotického syndromu nebo akutního selhání ledvin. Prodloužené zneužívání opiátů může vést k renální amyloidóze [Milicna S.I., Togo L.M. et al., 1984].

Při chronické intoxikaci chaosu jsou nejčastější komplikace spojené s lézemi dýchacího systému, což vede k rozvoji chronické bronchitidy, sinusitidy, pneumonie [Kramer V.F., Cameron B.S., 1975; Rigiel S. a kol., 1988].

Navíc hašiš a marihuana způsobují poruchy kardiovaskulárního systému. Dokázaly toxické účinky chronického užívání drog konopí na endokrinní systém. Použití hašiše může způsobit chromozomální aberace.

Při zneužívání stimulantů jsou nejčastější patologie onemocnění kardiovaskulárního systému - infarkt myokardu, ventrikulární fibrilace srdce, poruchy mozkové cirkulace atd., Což často vede ke smrti [Isner J.M. et al., 1986; Levine S.B. et al., 1987; Karch, S. B., Bilinham M. E., 1988; Fov R.A., 1989]; druhé místo - onemocnění trávicího traktu a jater; časté poškození ledvin.

Jedním z důležitých ukazatelů závažnosti účinků zneužívání drog je předčasná úmrtnost. Nejčastějšími příčinami úmrtí drogových závislostí jsou nehody, sebevraždy, otravy předávkování, násilí, zranění a různé somatické nemoci. Míra úmrtnosti mezi drogově závislými osobami výrazně převyšuje odpovídající hodnoty v populaci jako celku. Podle V.F. Egorova (1995) riziko předčasné úmrtí u mužů užívajících intravenózní léky přesahuje riziko úmrtí mužské populace pětkrát a u žen téměř 11krát; kromě toho dochází k úmrtí drogově závislých zejména v mladém věku (průměrný věk zemřelého je 36 let).

Okamžitým výsledkem anestezie je také prudké snížení schopnosti pracovat. Narkomani obvykle nefungují, jsou závislí na příbuzných nebo jsou zapojeni do trestné činnosti zaměřené na získávání peněz na nákup drog. To platí zejména u pacientů s vysokou tolerancí a častým opakovaným užíváním drogy, což prakticky eliminuje pravidelnou a produktivní práci, a proto míra zaměstnanosti drogově závislých je mnohem nižší než celková populace [Grechanaya TB, Egorov VF, Arkhipov IA, 1993].

Charakteristickým negativním sociálním důsledkem zneužívání drog je zkreslení rodinných vazeb. Závislými na drogách je mnohem méně pravděpodobné, že se vezmou než zdravé lidi stejného věku; jejich rodiny se rychle rozpadnou, jestliže druhý manžel není drogovým návykem. T.B.Grechanaya, V.F.Egorov, I.A. Arkhipov (1993) poznamenal, že mezi drogově závislými je počet ženatých 1,6krát méně než u obyvatelstva a 2,8krát více rozvedených lidí.

Narkomani často tvoří takzvanou rodinu drogově závislých [Pyatnitskaya I.N., 1994]. Cílem takové "rodiny" jsou narkotika v nejbezpečnějších podmínkách, což usnadňuje extrakci drog. "Rodina" má svůj vlastní "dům", který může být prázdný byt, sklep, podkroví a nějaká samostatná budova. Taková "rodina" má své vlastní cesty a prostředky k získání peněz a drog. Sexuální vztahy jsou možné v "rodině", obvykle promiskuitě, často homosexualitě.

Kriminalita drogově závislých je velmi vysoká: 3/4 z nich je v rozporu se zákonem; jak ženy, tak muži se zabývají prostitucí.

Zajímají se některé údaje o trestné statistice: v letech 1980-1991. počet registrovaných trestných činů souvisejících s omamnými nebo jinými omamnými látkami se zvýšil třikrát [Pelipas VE, Miroshnichenko LD, 1992; Koshkina, EA, 1993]. V roce 1991 dosáhl celkový počet osob tohoto kontingentu, kteří činili trestné činy, téměř 40 tisíc [VF F. Egorov, 1995]. S výjimkou odsouzení podle článků zákona o výrobě, držení a prodeji drog, trestné činnosti ve formě krádeží, podvodů, majetkových trestných činů, ale nikoliv zpronevěra státního veřejného majetku převažují mezi drogově závislými [Gabiani AA, 1988]. Podle NN Pyatnitskaya (1994) je to kvůli tomu, že takové trestné činy vyžadují poměrně organizované akce, na které nejsou narkomani schopni.

Kriminalita drogově závislých je způsobena několika faktory: nutností peněz na nákup drog, nucenou komunikaci s obchodníky s drogami (což je samo o sobě nezákonné), změna osobnosti s charakteristickým morálním a etickým úpadkem. Kromě toho mohou narkomani spáchat nezákonné činy, i když jsou pod vlivem alkoholu nebo v psychotickém stavu.

Lékařské účinky závislosti

Drogy bojují proti světové populaci

Achillovou patou moderní společnosti je samozřejmě drogová závislost. Pouze podle přibližných výpočtů je asi 1 miliarda obyvatel naší země závislá na drogách. Na Ukrajině tato hodnota již překročila milionovou značku. Účinky užívání drog se projevují velmi rychle. Neodolatelná drogová závislost vede k vyčerpání celého organismu ak degradaci osobnosti. Podle statistik systémoví závislý žijí ne více než 5-6 let.

Drogová závislost je patologický stav způsobený systematickým užíváním narkotických (přírodních a / nebo syntetických) narkotických, orálních nebo injekčních látek, které v člověku způsobují fyzickou a psychickou přitažlivost. Účelem zneužívání drog je získat různé psychotropní účinky, specifické zkušenosti a touhu zmírnit fyzickou bolest. Všechny typy drogové závislosti jsou spojeny podobnými projevy jeho vývoje a následků.

Mechanismus rozvoje drogových závislostí

Nejstarší odkazy na drogy (opium) jsou zaznamenány v starověkých rukopisech, které pocházejí z doby V století před naším letopočtem. A přestože vědci stále "bojují", aby vytvořili jediný účinný prostředek nebo metodu, která umožňuje člověku opustit drogy jednou provždy, byl dostatečně studován nejkomplikovanější proces tvorby drogové závislosti.

V našem mozku existuje řada opiátově aktivních látek, strukturovaných podobně jako morfin. Některé neurony centrálního nervového systému jsou na nich závislé, a proto dostávají opioidní neuropeptidy, způsobují pocit euforie a závislosti v lidském těle. V důsledku pokusů na zvířatech bylo vědecky prokázáno, že tyto specifické receptory přenášejí signál o podráždění mozku, který reguluje intraorganizaci. Když člověk zažije poruchu, apatii, depresi, hrozí nebezpečí, že se stane obětí drogové závislosti, ať už jde o alkohol nebo drogy. Takže se chemicky snaží vykompenzovat potřebu endogenů. Nicméně v omamných přípravcích je jejich obsah stokrát vyšší než požadovaná rychlost, proto se lidské tělo, které zažívá takové přetížení, začíná vzdát.

Účinky užívání drog

Psychoaktivní látky ovlivňují práci naprosto všech orgánů a systémů. Akumulují se v těle a postupně způsobují jejich dysfunkci. Často tento destruktivní proces člověk již nemůže sám zastavit. Podívejme se na to, jaký je vliv léků na práci hlavních tělesných systémů.

Poruchy kardiovaskulárního systému

Při dlouhodobém užívání opiátů je činnost kardiovaskulárního centra mozku omezena, což dokazují následující znaky:

 • dilatace krevních cév;
 • arytmie;
 • nižší krevní tlak;
 • kyslíkové hladovění některých životně důležitých orgánů.

Opakované příznaky jsou pozorovány, když je člověk závislý na psychostimulancích. Při nošení srdce způsobuje mrtvice a infarkty.

Nebezpečí pro nervový systém

Drogy vážně zasáhnou nervový systém a lidskou psychiku:

 • epileptické záchvaty;
 • paměť, koordinace motorů a duševní schopnosti se zhoršují;
 • způsoby spánku jsou narušeny;
 • dochází k tremorům a poruchám chůze;
 • Narkomant zažívá nevysvětlitelný pocit strachu, úzkosti, agrese, záchvaty paniky.

V komplexu se tyto změny dotýkají charakteru, obvyklého chování člověka a dokonce ho mohou přimět k myšlence na sebevraždu.

Účinky léků na dýchací systém

Opiátové léky mohou minimalizovat reflex kašle, v důsledku čehož nejsou respirační orgány dostatečně samočistící, v nich se zahřívají patogenní mikroorganismy a rozvíjí se pneumonie. V případě předávkování může dojít k paralýze dýchacího centra, což vede k selhání dýchání a okamžité smrti. S použitím kouření směsi ("koření") a marihuany závislí objevit chronickou bronchitidu.

Jak trpí kosterní systém závislého?

Některé zvláště nebezpečné léky (desomorfin) mohou způsobit hnisavou destrukci kosterního systému. Kvůli oslabené imunitě a narušení zásobení kostní tkáně krví může dojít k osteomyelitidě, která často postihuje čelist. Fistuly se objevují v oblasti úst, ze které proudí purulentní obsah a samotná kost je prostě odkrytá. Obličej se stane navždy asymetrický a ošklivý. Samozřejmě, z ústa vychází špinavý zápach a zuby se zhoršují.

Co se stane s trávicími orgány?

Narkomani velmi často stěžují na ztrátu chuti k jídlu, protože proces trávení a asimilace potravin je narušován v důsledku poklesu enzymatické aktivity. Někdy, dokonce i jíst dobře, člověk může zažít divoký pocit hladu. Tito lidé navenek vypadají vyčerpaně, bledě, ostře ztrácejí svou obvyklou váhu. Fekální masy na pozadí časté zácpy dlouhodobě trvají v těle a vyvolávají jeho intoxikaci. V důsledku toho játra trpí, protože musí intenzivně pracovat a snaží se vyčistit tělo z narkotického jedu. Tak se vyvíjí jaterní cirhóza nebo pankreatická nekróza, v níž jí plicní enzymy jíst. Výsledek tohoto patologického stavu je smutný. Pankreas je zničen, toxiny převažují v krvi narkomana a umírá z endogenní intoxikace.

Riziko infekce

Nejčastějšími drogovými závislými jsou infekce, jako je HIV a parenterální hepatitida. Nebezpečné pro život, jsou obtížné léčit a vyžadují značné finanční prostředky. A v již oslabené těle způsobují imunodeficitu a často vedou ke smrti.

Je třeba poznamenat, že účinky léků popsaných v tomto článku se neomezují pouze na fyziologický aspekt, ale ovlivňují také psychopatickou, společenskou a komunikativní sféru. Experti z Medicon All-ukrajinského narkologického centra pomohou překonat abstinenční syndrom, drogovou závislost a projevy návykového chování.

Psychopatické účinky závislosti

Používání drog ničí nejen lidské tělo, ale i jeho duši. Důsledky drogové závislosti jsou strašné jak pro fyzickou kondici člověka, tak pro jeho psychiku. Mezi všechny zdravotní důsledky drogové závislosti patří typické změny osobnosti lidí, kteří pravidelně užívají psychoaktivní látky.

Toto je zkažení a oslabení psychiky, ztráta emocí a zájmů, pokles životního potenciálu.

V prvních fázích zahájení na drogách u lidí převažující afektivní poruchy, což znamená zvýšení citlivosti, je zde tendence k emocionální nejistoty a nedostatečnou odpovědí na to, co se děje kolem nich. V průběhu času se subjektivní charakteristiky jednotlivce vyhlazují a pacienti se svým chováním se podobají.

Drogové závislí pozorují chování charakterizované depresí, podvodem, ztrátou povinnosti a sebekritikou. Oni už opravdu oceňují nebezpečí účinků drogové závislosti. Dochází k psychopatické degradaci jedince, ve které jsou všechny myšlenky a síly člověka podřízeny stejnému cíli - najít a užívat drogu.

Sociální důsledky drogové závislosti

Užívání drog vede k samotnému pacientovi obrovské množství potíží a mrtvých konců. Objevují se po první dávce léku. Člověk vstoupí do zcela jiného světa, kde nejsou žádné starosti a úzkosti. Tento svět ji brzy nahradí skutečným, ale ne na dlouho, ale v reálném světě ho čeká skutečná noční můra - psychická nestabilita, deprese, neustálé stahování, bolesti hlavy, rozpadavé zuby, padající vlasy, chronický kašel, impotence. Lidské tělo začne hnitět z jedu nazývaného omamné látky.

Sociálně, návyk čeká na úplný kolaps. Jeho osobní život je rozrušený, rodina se rozpadá, už není schopen pracovat. Ale na otázku - je to droga za to všechno? - Mnoho návykových látek reaguje kladně.

Pro člověka, který je pro drogy "uvízl", začíná život s neustálým temnotou nemocničních chodidel, skalpelů a fonendoskopů, bezbarvým světem kolem něj, sociálním nedorozuměním a popřením od jeho vlastního lidu. Většina drogově závislých popírá, že už jsou závislí na drogách a ti kolem nich přestávají reagovat. Koneckonců každý si v životě zvolí svou vlastní cestu. Sociální důsledky drogové závislosti však nelze popřít. Jedná se o rostoucí míru kriminality s účastí drogově závislých, nejistotu ohledně budoucnosti a životní úroveň, která se stala nebezpečnější.

Sociální důsledky alkoholismu a drogové závislosti se také vztahují k nové generaci, která je pro každou osobu nejdůležitější. Před půl stoletím téměř nikdo neslyšel o drogách a dnes je můžete koupit kdekoli. Co čeká na naše mladé lidi a budoucí generace, pokud eliminace drogových závislostí dnes nepřijme veškeré odhodlání?

Lékařské účinky závislosti

Nejběžnějšími účinky užívání drog na lidské zdraví jsou infekce, které se objevují kvůli nedostatečné hygieně během injekce. Jedná se o hepatitidu B a C, otravu krve, AIDS.

Téměř všichni narkomani mají zvětšenou a bolestivou játra a v dýchacích, kardiovaskulárních, endokrinních, nervových a vylučovacích systémech jsou nepravidelnosti. Je také důležité, aby závažnost následků drogové závislosti jako předčasné úmrtnosti v důsledku nehod, sebevražd, intoxikace s předávkováním, zranění, násilné činy a somatické nemoci. Průměrný věk, v němž drogově závislí zemřelo, je 36 let.

Zneužívání drog a drog - jejich důsledky

Pro lidskou psychiku je téměř totožná. Psychopatické poruchy nejčastěji vznikají u pacientů, kteří dýchají při odpařování organických rozpouštědel, zejména barbiturátů a jiných sedativ. V posledních fázích zneužívání návykových látek u pacientů s riziky demence.

Závažné zdravotní důsledky drogové závislosti a zneužívání návykových látek jsou zvýšená tendence pacientů k sebevraždě. Podle statistik se drogově závislými spáchají sebevražedné činy 5-20krát častěji než normální lidé. Navíc jsou náchylní k zranění - například škrty. Nejčastěji jsou však takové činy spáchány drogovými závislými s cílem jejich vlastního klidu - pohled na krev zmírňuje jejich napětí.

Deriváty konopí - marihuana, hašiš

Konopí vede k závislosti - nejprve mentální, charakterizované silnou přitažlivostí k opakovanému použití drogy a pak k fyzické, ve které je pozorován abstinenční syndrom. Pacient je sledován podrážděností, poklesem nálady, netrpělivostí, ztrácí chuť k jídlu, nemůže usnout, ztrácí váhu. Tremor, zimnice, těžkost a stlačování v chrámech a na hrudníku jsou pozorovány. To trvá od 3 dnů do několika týdnů.

Jednorázové použití konopných derivátů může vést ke ztrátě pocitu času a prostoru, abnormálnímu vnímání zvuků a barev, ztrátě komunikace s okolním světem. Často dochází ke zhoršení zraku, symptomy intoxikační psychózy s halucinacemi, bludy, paniku a strachu. Mohou existovat myšlenky sebevraždy.

Důsledky dospívající závislosti při užívání marihuany se často projevují jako amotivační syndrom, "vyhoření". Ztráta zájmu ve světě, studium a práce. Tento syndrom pociťuje 40% drogově závislých, kteří pravidelně užívají marihuanu. Tento lék způsobuje vážné poškození mozku. Vedle nespavosti a bolesti hlavy, drogově závislí z konopí, trpí sníženou chutí k jídlu, žaludečními poruchami nebo chronickou zácpou, jejich tělesná hmotnost se sníží na vyčerpání.

Dokonce i malé dávky tohoto léčiva výrazně zhoršují paměť a schopnost porozumět cílům a cílům, oslabují pozornost a koncentraci. To vede k neschopnosti učit se. Jedna hašišská cigareta může potlačit památku člověka po dobu 37 dní! Při použití konopných derivátů existuje vysoké riziko vývoje schizofrenie.

Imunita se stane cílem této drogy. Jeho použití u žen vede k poškození DNA molekul zodpovědných za genetickou informaci. Ovulace je narušena, vyvíjí se sterilita. U mužů tento lék snižuje mobilitu a počet zdravých spermií, snižuje sexuální aktivitu.

Opium a jeho deriváty

Kromě psychické závislosti, způsobit výrazné fyzické. Opiáty brání mozku a míchu, což vede k rozvoji encefalopatie - poklesu mentálních schopností. Látky používané pro zpracování surovin pro opiáty mají nepříznivý vliv na plíce, srdce a játra.

Fyzická závislost na těchto lécích je vyjádřena abstinenčním syndromem, který se vyskytuje v nepřítomnosti opioidu. Současně má pacient naprostou touhu vzít lék, křeče, ztrátu chuti k jídlu, úzkost motoru, zívání, slabost, pocení, průjem a zvracení. Cítí stylovou bolest ve svalech, kloubech a břichu. Zvýšení krevního tlaku a tělesné teploty.

Chcete-li vyhledat další dávku, je narkoman nucen se dopustit nelegálních akcí. Tito lidé často dostávají sebevraždu o sebevraždě, nemohou se soustředit, ztrácejí zájem o práci a stanou se zbytečnými pro společnost.

Chronické užívání opiátů vede k vyčerpání imunity. Nesterilní stříkačky způsobují infiltrace, záněty žil, játra, plíce, sepse a endokarditidu. Závislými jsou hlavní distributoři hepatitidy, pohlavně přenosných chorob a AIDS. Postupně se stanou zdravotně postiženými pro duševní nebo jiné nemoci.

Kokain a další psychotropní látky

Kokain tvoří výraznou duševní a slabou fyzickou závislost. LSD může dokonce trvale poškozovat mozkové buňky a vytvářet schizofrenní příznaky, i když jsou jednou spotřebovávány.

Amfetaminy jsou stimulátory centrálního nervového systému a 3-5 injekcí způsobují závislost. Efedrin, způsobený přítomností solí manganu po několika letech spotřeby, způsobuje paralýzu nohou a specifickou manganovou demenciu, která není léčena.

Těkavé narkotické účinné látky (LNVD) - laky, deodoranty, aceton, benzin, lepidla atd. Zničí tělo rychleji a silněji než některé léky. Dospívající narkomani rychle zažijí zpoždění v jejich fyzickém duševním vývoji, tkáně a orgány jsou poškozeny, což vede k postižení.

Léčba účinků drogové závislosti je dlouhá a bolestivá a není vždy možné plně obnovit zdraví. Mnoho poškození těla je nevratné. Proto před rozhodnutím o užívání drogy stojí za to přemýšlet o tom, jaká krátkodobá euforie a útěk z životních problémů brzy vyústí v.

Neexistují žádné jednoduché, bezpečné nebo nezdravé drogy. Takzvané "lehké" léky se prolomí cestou "obtížnější", zpravidla je to heroin.

Na rozdíl od "legální", "nelegální" drogy zničit člověka mnohokrát rychleji. Zatím však z nich umírá mnohem méně lidí než z "legálních".

Narkomani zpravidla žijí zřídka až 30 let. Jakákoli lék je jed, který ničí lidské zdraví a vede k smrti.

Lékařské, duševní a sociální důsledky drogové závislosti

Drogová závislost je závažné a závažné onemocnění, které se týká nejen těch, kteří užívají drogy, ale i těch, kteří je obklopují. Důsledky závislosti mohou být ignorovány, ale nikdo nemůže tvrdit se 100% jistotou, že to nebude ovlivněna jeho rodinou.

Důsledky drogové závislosti mohou být rozděleny do tří skupin: zdravotní, duševní a sociální. Všechny jsou úzce propojené.

Dopad na psychiku

Mentální poruchy zahrnují následující poruchy, jako je změna osobnosti pacienta, vývoj závislostí a sebevražedných tendencí.

V procesu dlouhodobého užívání drog u pacientů je nedostatek emocí, zúžení rozsahu zájmů, nakloněná psychika. Změna chování se objevuje ve fázích, neboť člověk po dlouhou dobu užívá léky. Důsledky užívání drog se projevují výraznou emoční nestabilitou, převažují poruchy postižení. Pacient se jeví jako nedostatečná reakce vůči ostatním, kteří často užívají hysterickou podobu. Při dlouhodobém užívání psychotropních látek se vyhlazují jednotlivé osobnostní rysy a společné chování všech závislých osob. Stávají se podvodnými, neexistuje smysl pro povinnost, kritika jejich chování je omezena. Zdá se, že užívání drog je naprosto normální a jejich stav nevyžaduje opravu.

Objevuje se specifické psychopatické chování: degradace jednotlivce, vyrovnání morálních hodnot, veškeré úsilí směřuje k nákupu drog. Osoba je schopna snadno přejít přes interní tabu a zákazy, aby si vydělal peníze na nákup a užívání drog.

Rychlejší degradace osob dochází, když se organické výpary vdechují. Zneužívání barbiturátů a sedativ také vyvolává vznik intelektuálně-mnezické deformace. Ve druhém stupni se demence vyskytuje jako výsledek organické léze centrální nervové soustavy. U pacientů, kteří často konzumují konopí, mají závislý na opiích a heroinu jasnou dobu před zjevením psychopatologických poruch.

V přítomnosti vrozené organické nebo funkční poškození mozku se psychoorganický syndrom tvoří téměř okamžitě, doslova po několika dávkách.

Mechanismus vývoje habitu

Při posuzování obecného stavu je důležité zvážit všechny důsledky užívání drog. Nejdůležitější v patogenezi onemocnění je vývoj fyzické a chemické závislosti. Mechanismus závislosti na drogách byl jen málo studován. Je známo, že omamné látky působí zvláštním způsobem na mozkové buňky, produkci neurotransmiterů a ovlivňují biochemické procesy v odměňování mozku. Je umístěn ve ventrální oblasti pneumatiky a je zodpovědný za potěšení. Když je stimulována, buňky posílají signál do sousedního dvora, ve kterém je stimulována syntéza dopaminu. Pak se normálně neurotransmiter váže na odpovídající receptor v buňce a podle principu zpětné vazby se syntéza dopaminu zastaví, jakmile se dosáhne požadované koncentrace v buňce. Ale narkotické látky se chovají takto:

 • nebo jsou kompetitivně navázány na protein, který je odpovědný za transport nadbytečného dopaminu, a nadále působí na buňku;
 • nebo zablokují signál, že je čas zastavit produkci dopaminu a že jde nekontrolovaně do synaptické štěrbiny.

V důsledku toho se po použití léků vyskytuje euforie.

Po provedení série experimentů vědci dokázali, že pokud jsou poškozeny odpovídající mozkové struktury, touha po užívání drog zcela zmizí.

Suicidální projevy

Riziko sebevraždy u drogově závislých je 2-5krát vyšší než obyčejní lidé. Jsou podvědomě přitahováni k sebezničení. To lze vysvětlit ničivým účinkem narkotik na psychiku.

Samovražda je jedním z modelů deviantního chování. Pacienti mají tendenci se zranit (autoagrese). Drogy snižují kritiku svého chování, snižují schopnost předpovědět jejich činy. Použití psychotropních léků vyvolává nejsilnější halucinace a psychózu ve stavu, kdy jsou spáchány sebevraždy. Narkomani často nanášejí příliš velké dávky ("zlatý prick"), čímž plní svou touhu zemřít. Existuje několik příznaků, kterými se dá určit sebevražedná tendence závisti:

 • deprese, péče o sebe;
 • vznik túžby sdílet něco, co se náhle objeví a také zmizí;
 • vzhled poznámek, podivné nápisy, vlastní fotografie ve velkém množství;
 • odmítnutí obvyklé zábavy;
 • náhlé projevy lásky a něhy.

Účinky omamných látek na tělesné systémy

Lékařské důsledky drogové závislosti mohou být rozděleny na soukromé a všeobecné. Soukromé jsou různé somatické změny, ke kterým dochází při dlouhodobém užívání určitého druhu omamných látek. A společné jsou ty, které se objevují se specifickým způsobem života, který vedou závislí lidé.

Všechny drogy jsou návykové. Jediným rozdílem je doba trvání a frekvence užívání, po níž se vyskytuje.

Důsledky užívání marihuany

Dlouhodobé užívání tohoto druhu drogy vede k nedostatku motivačního syndromu (syndrom vyhoření). Vzniká nespavost, bolesti hlavy, ztráta chuti k jídlu a v důsledku toho i tělesná hmotnost. Často se pacienti stěžují na chronickou zácpu a jiné poruchy trávení. Imunita se snižuje, exacerbace chronických onemocnění, zejména nachlazení, se stává častější. Ženy a muži mají výrazný negativní vliv na reprodukční systém. Struktura spermií se deformuje, může dojít k dočasné sterilitě. U žen je mentální cyklus narušen, dochází k časné menopauze a neplodnosti. Existuje rostoucí riziko vzniku rakoviny, zvláště v případě rodinné anamnézy blízkých příbuzných, které byly předtím diagnostikovány s rakovinou. Bylo klinicky prokázáno, že ženy reprodukčního věku, které dlouhou dobu užívaly marihuanu, se narodily děti s tělesným postižením.

Účinky derivátů opia

Příznaky stažení se objevují doslova po několika injekcích heroinu. To se projevuje v obsedantní touze užívat dávku léku, hypersekreční trhání, útlak na hlad, křeče, záchvaty obecné slabosti, průjem, zvracení. Pacienti jsou oslabeni. Celkový stav se rychle zhoršuje: dochází k sekundární imunodeficienci, záchvaty nespavosti nebo náměsí. Pokles sexuální aktivity, u mužů a menstruačních poruch u žen dochází k přetrvávající impotenci. Trávicí systém také trpí: stomatitida a gingivitida se objeví, zuby jsou zničeny, přetrvávající zácpa, nedostatek chuti k jídlu, a další neschopnost strávit potraviny. Při intravenózním užívání heroinu se často objevuje flebitida. Rychle vede k úplnému vyčerpání a smrti. Vzhledem k tomu, že se heroin eliminuje ledvinami a játry, není při dlouhodobém užívání akutní selhání ledvin a jater.

Účinky kokainu

Dlouhodobé a pravidelné používání tohoto nástroje způsobuje přetrvávající ztrátu chuti k jídlu, což vede ke ztrátě váhy a nedostatku živin. Pacienti se stěžují na poruchy spánku, soukromé útoky nekontrolovatelné nervozity, vztek a agrese. Důsledky užívání drog zahrnují vizuální a sluchové halucinace, perzekuční mánii, zvýšená úzkost. Kouření opouští odvozené koky vyvolávat vývoj bronchitidy, způsobuje kašel, porušení výměny plynů v plicích.

Mezi obecné zdravotní důsledky užívání drog patří AIDS, hepatitida B a C, nárůst pohlavně přenosných nemocí, časná úmrtnost nebo zdravotní postižení.

Sociální důsledky

Sociální důsledky závislostí vyděšené jejich rozmanitostí. Na základě používání zakázaných látek se rodiny rozpadají, protože na počátku závistivý člověk skrývá svou závislost, odkloní se od svých příbuzných. Poté tráví více a více peněz na nákup léků. To vede k neustálým skandálem a někdy i domácímu násilí.

Závislý je náchylný k získávání drog a peněz nezákonnými prostředky. Jedná se o časté krádeže a následné zatýkání. Ženy a muži jsou často nuceni k prostituci, aby získali potřebnou dávku pro spotřebu. To vede k šíření nemoci (hepatitida B a C, HIV, AIDS, STD). Kromě toho mohou spáchat trestné činy, i když jsou vysoké.

Důsledky drogové závislosti jsou nejen ti, kteří užívají drogy, ale i obyčejní lidé. Ne méně nebezpečné jsou lidé, kteří se zabývají obchodem s drogami.

Důsledky závislosti na drogách: jak závislost ovlivňuje tělo, psychiku a sociální status závislého

Zneužívání drog a drog je nebezpečné pro jednotlivce i pro společnost jako celek. Na rozdíl od běžných onemocnění jsou tyto nemoci psychofyziologické. Zničí jak fyzické, tak psychické zdraví závislého a lidí kolem něj.

Sociální aspekty drogové závislosti

Drogová závislost je pro společnost společnost destruktivní, protože závislá:

 • téměř nefungují, materiálně "parazitizují" své příbuzné a stát;
 • stát se součástí kriminální infrastruktury: oloupeni a zabíjeni, podílet se na obchodování s zakázanými látkami;
 • téměř netvoří rodiny. Budou-li vytvářet aliance, v takovýchto rodinách vzkvétá užívání psychotropních drog a násilí. Děti mají vrozená onemocnění, rostou v nebezpečné atmosféře a žijí s duševními poruchami. A když vyrostou a založí své vlastní rodiny, začíná nový kruh závislosti a násilí.

Podle ruských statistik je většina drogově závislých mladých lidí ve věku 20 až 39 let a pro každých 100 tisíc lidí je více než 2 200 drogově závislých. To znamená, že země zažívá psychofyzikální zničení nejdůležitější vrstvy společnosti - mladých lidí v jejich hlavním směru, s budoucností národa za nimi.

Zdravotní účinky závislosti

V závislosti na typu léku trpí nejvíce těmi nebo jinými tělovými systémy. Avšak jakákoliv droga má ničivý účinek na celé tělo:

 • Srdce a nádoby. Jsou ovlivněny jakýmikoli léky.

Opiáty, trankvilizéry a sedace inhibují kardiovaskulární centrum mozku, snižují krevní tlak a vedou k hladovění kyslíkem, buňky těla zemřou en masse. A psychostimulanty - naopak, zvyšují srdeční tep. Velká zátěž na srdci končí infarktem nebo mrtvicí.

Užívání drog inhibuje kardiovaskulární systém, což vede k hladovění kyslíkem. To naopak vede k vážným problémům v těle, které nejsou vždy reverzibilní.

Kromě toho injekce léků způsobují trombózu a zánět žil. Vředy se tvoří na těle a začínají gangréna - hniloba tkání.

 • Respirační. Šňůry a kouřící činidla nafouknou sliznice dýchacích orgánů. A opiáty inhibují centrum kašle mozku. Výsledkem je, že škodlivé mikroorganismy zůstávají v dýchacím traktu, množí se a způsobují pneumonii, stejně jako úmrtí na respirační selhání.
 • Trávení. Toxiny vstupují do žaludku a způsobují zánětlivé procesy a stolice se hromadí ve střevech a rozkládá se.

Osoba je trápena zácpou, nevolností a zvracením a od něho vyzařuje nepříjemný zápach. Jedovaté sloučeniny se nevylučují a otravují celé tělo, protože kůže se stává halenkou a pokryje se akné a vlasy se ztuhnou a vypadnou.

 • Játra. Nesnáší zátěž a není schopen odstranit z těla velké množství jedu. Rozvíjí se cirhóza.
 • Pankreasu. Toxiny narušují činnost pankreatu: jeho vlastní enzymy zjemňují tkáň žlázy. Pankreas selhává, krev je zahlcena toxickými látkami a osoba umírá z akutní intoxikace.
 • Imunita. Neustálý vliv jedu a nedostatek důležitých vitaminů a stopových prvků zničí imunitní systém. K tomu se přidává infekce hepatitidou a HIV. Osoba zůstává bez ochrany před nejjednoduššími infekcemi a může zemřít i před běžnou zimou, nemluvě o závažných infekčních chorobách.
 • Muskuloskeletální systém. Syntetické drogy způsobují rozpad a destrukci kostní tkáně. Zuby reagují nejrychleji - hnijí a rozpadají.
 • Nervový systém Akutní psychóza, halucinace, chronická únava a nespavost, schizofrenní a asociační poruchy osobnosti, deprese a sebevražedné tendence, degradace - drogová závislost zabíjí osobnost člověka.

Důsledky závislosti žen

Klinické pokusy ukázaly, že závislost na drogách u žen se rozvíjí 1,5-2,5krát rychleji než u mužů. A psychotropní léky mají nejsilnější vliv na reprodukční systém žen:

 • Menstruační cyklus je přerušený.
 • Fallopské trubice ztrácejí svou funkci.
 • Těhotenství je přerušeno nebo pokračuje se silnou bolestí a silnou toxikózou.
 • Vyvíjejí fyzické a duševní poruchy plodu.

Drogová prevence

Kořeny jakékoli závislosti na drogách jsou sociálně-psychologické problémy: v rodině, v práci, v zálibách a vztazích. Proto může každá osoba provádět prevenci zneužívání drog ve svém domově a prostředí. K tomu potřebujete:

 • Vytvoření klidné a útulné přátelské, domácké atmosféry. Peacefully vyřešit konflikty, vyhnout se vysoce-profilové hádky a skandály, obvinění.
 • Eliminujte psychické a fyzické zneužívání. Ne manipulujte s osobou kvůli svým zájmům, nezneužívejte postavení rodiče, nehýbejte se bít.
 • Budujte důvěru. Být upřímným partnerem: poslouchat milované bez morálky a výtky, nepoužívat informace získané v důvěrném rozhovoru v konfliktech a vtipy.
 • Podporujte rodinu a přátele. Respektovat jejich touhy a ambice, aby se nestarali o sny a ne budovat bariéry, ale naopak - pomáhat jejich naplnění.
 • Dejte milovaným - zejména dětem - lásku a péči. Nespláchněte své negativní emoce, u dětí projevujte klidné a vyvážené chování.
 • Strávit zajímavý a zdravý volný čas. Mnoho dospělých a dětí vyzkoušejí drogy ze zvědavosti a hledají živé pocity. Nové koníčky, cestování, společný aktivní odpočinek - to vše vám pomůže získat bohaté emoce bez dopingu.

Jaké je nebezpečí zneužívání návykových látek?

Zvláště akutním problémem v Rusku bylo zneužívání dospívajících. Podle statistik je průměrný věk prvních inhalantů 8-14 let.

Hlavní nebezpečí zneužívání návykových látek - dostupnost. Školáci si mohou doma snadno koupit, najít lepidlo, benzín, aceton nebo barvu. Navíc děti a mládež sdílejí své dojmy navzájem, přitahují přátele do jejich škodlivého zaměstnání. A potíže s přechodným věkem, problémy s komunikací s vrstevníky a rodiči pouze zvyšují touhu po nové dávce.

Symptomy a léčba zneužívání návykových látek

Rozpoznávání drogových závislostí může být způsobeno vnějšími znaky:

 • Vůně lepidla, barvy, benzínu nebo acetonu na oblečení a vlasy.
 • Skleněný pohled, žáci nereagují na světlo.
 • Zemní tón pleti.
 • Ostrý úbytek hmotnosti, ztráta chuti k jídlu.
 • Změny nálady, agresivní a hysterické chování.
 • Apatie, chronická únava, stížnosti na nedostatek síly.
 • Nesprávná řeč, halucinace a ztráta koordinace.
 • Lhostejnost vůči bývalým zájmům a přátelům, nový sociální okruh, který se člověk snaží skrývat.
 • Kradne, snaží se prosit o peníze.

Závislost na zneužívání návykových látek je problém adolescence. Dítě se může od 8 let vázat na inhalační látky

V našem narcologickém centru je léčba zneužívání návykových látek rozdělena do několika fází:

 1. Detoxikace. Pacient se podrobuje detoxikaci - jeho krev se čistí pomocí toxinů pomocí speciálních léků a příznaky vysazení zmizí. V této fázi se pacient zbaví fyzické závislosti.
 2. Nemocnice Pacient žije v našem komfortním příměstském domově a podstupuje psychologickou rehabilitaci. Ve skupinových a osobních třídách s psychoterapeuty se naučí analyzovat a kontrolovat své chování, vyrovnávat se se stresujícími situacemi a přebírat odpovědnost za své činy.
 3. Ambulantní léčba. Osoba žije doma a naučí se používat v každodenním životě dovednosti sebeovládání získané v nemocnici. V této fázi rezident pravidelně navštěvuje narcology a psychology - podporují osobu, monitorují jeho stav a mohou zabránit narušení.
 4. Resocializace. Náš absolvent se plně přizpůsobuje zdravému životu společnosti. Zajišťuje komunikaci s příbuznými a přáteli, učí se strávit volný čas střízlivě a dostane práci.

Pomáháme také příbuzným, aby podnikli nejdůležitější krok v boji proti drogové závislosti - přesvědčit pacienta, aby se rozhodl. Naši specialisté chodí do domova závislého a spolu s blízkými lidmi ho motivují, aby změnil svůj život.

Důsledky užívání drog - Co se stane?

Drogy jsou nebezpečné a silně postihují tělo, vedou lidi k mentálním postižením, k těžké závislosti, stejně jako k těžké morbiditě, která se nazývá drogová závislost v medicíně.

Drogy poskytují dočasné potěšení. Období tohoto potěšení trvá až pět minut.

Drogová závislost v řečtině znamená šílenství, šílenství. To se šíří po celém světě a je příčinou smrti mnoha dětí a mládeže.

Drogová závislost je onemocnění nebo nemocná chuť na základně, která je závislá na psychoaktivních látkách.

Závislost na škodu

Drogová závislost se vyskytuje u lidí různého věku a hlavní nebezpečí této nemoci je účinek na mozek, který řídí všechny lidské činy. Droga, která zasáhla mozku, zcela mění činy člověka, což ho vede k tomu, že znovu dělá všechno, aby ho mohl znovu přijmout. Použití tohoto nástroje ve velkých dávkách má ještě větší škody na práci různých částí mozku.

 1. Mozek mozku je spojovací částí mezi míchy a mozku a kmen provádí všechny funkce potřebné pro tělo (metabolismus, schopnost dýchat, krevní oběh a je také zodpovědný za schopnost pohybu paží a nohou). Užívání heroinu, který je jedním z nejsilnějších léků, se často stává příčinou smrti. V případech předávkování se dýchací cesty zcela překrývají a dochází k úmrtí.
 2. Existují části mozku, které jsou zodpovědné za emoce, a dávají lidem pocit, že chtějí opakovat akce, které jim způsobují potěšení a stávají se nezbytnými pro život.
 3. Další část mozkové kůry má schopnost přemýšlet a rozhodovat. Drogy mohou zničit tento konkrétní systém a úplně zbavit člověka správného rozhodnutí. Tento problém může vést k opakování a opakování přijetí této zákeřné a život ohrožující látky.

Typy drog

 • Kokain je druh drogy, který se získává z listů stromu jménem koky pěstování v Jižní Americe. Listy tohoto stromu byly používány dříve, jako anestezie. Používání kokainu přináší nárůst energie v prvním okamžiku užívání a poté vede k ospalosti a ztrátě síly. Kokain někdy vede drogového návyku do takového stavu, že může sám sebe ublížit, upadl do velmi vážné deprese.
 • Opium je nejčastější sedativa. Navzdory tomu, že jsou zakázány distribuovat, jsou však dostupné a začnou je aplikovat jako součást směsí s morfinem a přípravky na kouření. Opium, stejně jako jiné drogy, má vliv na psychický stav člověka a na rozdíl od jiných léků ho nezavádí do stavu silného vzrušení, ale spíše brání všem reakcím. Získání této drogy od narkomana může způsobit problémy se žaludkem se silnou bolestí, stejně jako srdeční tachykardií a výskytem horečky. Nevolnost způsobená takovým stavem vede k fyzickému rozpadu s agresí, což vede k duševním poruchám a velmi často k sebevraždě. Lidé, kteří užívají opiátové léky, jsou náchylní k nemocem, jako je syfilis, hepatitida C, AIDS, otoky jater a žijí v průměru nejvýše pět let.
 • Heroin je jedním z nejsilnějších vypouštění omamných látek, které mají destruktivní vlastnosti. Lidé, kteří užívají heroin, nežijí dlouho, protože heroin se prodává na trhu s práškovými směsmi a lidé často trpí silnou otravou těla, která je ve většině případů smrtelná. Z heroinu, mnoho lidí dostane pomůcky, protože je injekčně vstříknuto do těla. Nepoužívejte heroin, člověk může kdykoli v jeho životě, ale nikdy se nebude moci cítit plný. Po použití heroinu k obnovení jejich původního zdraví nemůže nikdo.
 • Konopí jsou drogy, jako je plevel, marihuana, anasha atd., Které vedou ke stavu jako duševní porucha se sníženou náladou, nervozitou, neschopností pracovat a touhou najít lék s větším účinkem. Kuřáci konopí se mohou schizofrenií střetnout, několikrát častěji než ti, kteří je nikdy nepoužívali v životě. Konopí hraje obrovskou roli v duševním a fyzickém vývoji lidí, zabraňuje těm, kteří je používají, aby drželi krok s jejich vrstevníky.

Závislost na drogách

Závislost na drogách je velmi individuální a závisí na věku, stejně jako na nemocech a fyzickém stavu pacienta trpícího tímto onemocněním. Lidé mladšího věku, zejména dospívající, se na ně rychle stávají závislí. Někteří dospívající potřebují pouze jednu injekci nebo maximálně týden nebo měsíc, aby se dostali do stavu, ve kterém není možné žít bez léků.

Závislost, v níž závislí spadají do 2 typů:

Oba druhy se stávají život ohrožujícími pro zdraví a živobytí lidí.

Lékařské účinky závislosti

 • léky ovlivňují pokles imunitního systému, který velmi často vede k infekčním chorobám, které se stávají smrtícími a způsobují, že pacienti zemřou za několik let;
 • narkomani mají puchulární léze na pokožce, které se šíří a mají nepříjemné následky;
 • ztráta vápníku se vyskytuje u uživatelů drog, což vede ke zubním problémům;
 • v případě předávkování nastane smrt;
 • kardiovaskulární nemoci;
 • onemocnění dýchacích cest, prodloužené formy pneumonie;
 • střevní onemocnění, průjem, nevolnost, zvracení;
 • schizofrenie a další duševní poruchy, které vedou k nekontrolovaným činům, a to i ve vztahu k nejbližším lidem.

Sociální a duchovní důsledky

Sociální komunikace u pacientů se nestane. Oni se úplně oddělí od společnosti, protože nemají žádnou jinou hodnotu kromě toho, že dostanou dávku. Nemohou hrát sportovní ani jiné veřejné záležitosti. Krádeže a další loupeže začínají, aby získaly látky, které potřebují.

Závislost nemůže dělat svou předchozí práci, a proto jsou propuštěna z práce a jejich kruh komunikace s bývalými zaměstnanci se postupně zužuje.

Existují stresující a depresivní stavy, které vedou k úplné izolaci od bývalého okruhu přátel a příbuzných.

Všichni lidé mají duchovní a morální hodnoty, které se od dětství učí. To znamená, že se stará o členy rodiny, poctivost a mnoho dalších. Pokud jde o narkomany, ztrácejí veškeré hodnoty, které jsou pro normální lidi vlastní. Ti, kteří berou dávku, se dopouštějí nemorálních činů nevědomky a zcela ztrácejí pocit zdrženlivosti a odpovědnosti za činy, které spáchaly.

Drogová závislost u dětí a důvody jejich výskytu.

Závislost dětí je jedním z hlavních výzev moderní společnosti. Děti se k drogám připojily dříve ve věku patnácti let, sedmnácti let a nedávno se začaly sledovat dřívější trendy jejich užívání.

Velmi často závislými rodiči donutit jejich šest nebo sedmileté děti, aby je používali, čímž je zavádí do závislosti. Počet dětí, které tento jed používají, se v posledních letech výrazně zvýšil. Teenageři tvrdí, že je začali používat ve škole nebo na diskotékách. Zneužívání těchto léků vede k obrovskému počtu úmrtí u dětí a dospívajících.

Dalším důvodem vzniku tohoto zákeřného onemocnění může být genetický faktor. Rodiče, kteří jsou závislí na drogách a alkoholu, předávají svým dětem tendenci používat je.

Obrovskou roli v růstu příjmu tohoto jedu u dětí je prostředí, ve kterém dítě stráví své dětství. Je to škola a přátelé z ulice.

Rodič musí věnovat pozornost psychickému stavu svého dítěte a dělat všechno, aby mohl své dítě nasměrovat k správnému způsobu života. Velmi často jsou děti zavřené a nemají touhu komunikovat, rodič by měl věnovat maximální pozornost takovým dětem. Nízké známky a nesplněné vztahy se spolužáky a učiteli někdy donutijí školáky, aby uklidňovaly prázdnotu svých duší v používání jedovatých látek, aniž by přemýšlely o ničivých účincích těla jejich dětí.

Drogová závislost je v podstatě onemocnění, které se od dětství objevuje, a když ve věku třicet let nemůžete najít drogového návyku, protože užívání drog je destruktivní, destruktivní a nežijete do toho věku, který prostě nezneužíváte.

Nová léčba závislosti na drogách

Léčba hypnózy je jednou z moderních metod léčby závislosti na drogách a návratu pacientů do normálního života. Specialisté, kteří mohou provést hypnózu, mohou skutečně vyléčit závislost, ale ne vždy hypnotické zasedání může skončit pozitivně.

Je možné vyléčit drogovou závislost lidovými léky?

K léčení jakékoliv nemoci existují tradiční a netradiční metody léčby. Navíc léčba lidových léků pro mnohé nemoci je mnohem efektivnější, ale zde je případ závislostí na drogách nevhodný pro léčbu nekonvenční metody.

Nedůvěřujte lidovým léčitelům, protože k léčbě drogové závislosti doma je prostě nemožné, protože skrývání příbuzného drogového návyku a nešetření na klinice je prostě absurdní.

První příznaky závislosti u dětí a dospívajících

Prvním příznakem drogové závislosti u dětí je červená nebo bledá kůže, stejně jako změny ve formě žáků a řeči. Dítě začíná zhubnout, zatímco jíst poměrně často. Pozorované poruchy krevního tlaku a koordinace pohybů. Všechny tyto příznaky v medicíně jsou fyziologické.

Chování dětí se ztrátou pracovní kapacity a lhostejnosti ke všemu, nehodláte navštěvovat školu a nízké známky ve školním výkonu. Tajná komunikace po telefonu a častá opuštění domova z různých důvodů by měla varovat i rodiče. Všechny tyto příznaky se nazývají behaviorální.

Stopy injekcí, modřiny na rukou, stejně jako prázdné cínové plechovky a přítomnost velkého množství peněz jsou zjevnými známkami závislosti u dětí.

V takových případech nezůstávejte lhostejní, okamžitě kontaktujte úřad pro léčbu vašich dětí.

Oceňujte své děti a utratíte s nimi celý svůj čas, užívejte si jejich úspěchu a věnujte velkou pozornost jejich talentu.

Nebezpečí drogové závislosti ve společnosti

 1. Závislý je pro společnost velkým ohrožením. Závislost vede k stavu nemorálního chování, krutosti, ztrátě koordinace motorů a spáchání nepředvídatelných činů. Jsou velmi nebezpeční za volantem auta a mohou snadno zabít i ty nejbližší osoby, pokud mají vojenské zbraně nebo nůž na dosah ruky.
 2. Závislé osoby spáchají krádeže a jiné závažné trestné činy, které ohrožují ostatní, aby získaly potřebný materiál k jejich použití.
 3. Infekční onemocnění, jako je hepatitida B, HIV a další, které jsou nebezpečné a šíří sexuální levitu a prostituci.
 4. Děti závislí se narodí s duševními a jinými patologickými abnormalitami.
 5. Narkomani jsou náchylní k šíření a udržení závislostí co nejvíce lidí, protože pro ně jsou tyto obchody ziskové.

Rodinný význam pro závislé osoby

Závislými pokračují v jejich životě bez trvalého užívání různých léků, přičemž rostoucí dávky jednoduše nepředstavují. Odtud začínají hádky a neshody s rodinnými příslušníky. Strávili většinu času hledáním léků, které potřebují, a prakticky se neobjevují jako doma.

Náklady na všechny drogy jsou poměrně vysoké, takže pacienti často prodávají vlastní majetek svých rodin nebo kradou peníze nebo drahé šperky od lidí, kteří jsou s nimi blízcí, aby uspokojili své potřeby.

Rodinní příslušníci drogově závislých by měli pochopit, že se nic nebude měnit od přísahy a neustálých rozhovorů v rodině, prostě není možné bojovat s drogovou závislostí sama. Proto důrazně doporučujeme, abyste se snažili přesvědčit svého blízkého, aby kontaktoval centra pro rehabilitaci léků pro léčbu a péči o tyto pacienty.

Střediska léčby drog pro léčbu mnoha. Léčba závislosti na drogách se provádí nejúčinněji narokologickým centrem "Sniper", který se nachází v Dněpru.

Léčba závislosti ve středu sniperu se provádí v několika fázích:

 • přípravu pacienta k léčbě;
 • léková terapie;
 • přizpůsobení se životu bez drog;
 • stabilizační období;
 • návrat k společenskému životu.

Středisko má vysoce kvalifikovaný zdravotnický personál a inovativní metody léčby. V tomto centru jsou pacienti obklopeni pozorností a laskavostí. Údaje, které pacient dostal, nejsou hlášeny a vše se tam dělá, aby ho izolovali od starého kruhu přátel. Nikdo nebude vědět o závislosti pacienta.

Centrum má všechny potřebné podmínky pro léčbu: vybavené sportovní haly, pokoje pro masáže a odpočinek a technická zdravotnická zařízení. Pokoje v tomto centru jsou vybaveny nejmodernějšími standardy. Pacienti, kteří žijí izolovaně od společnosti, se potýkají s obtížemi, ale díky vytrvalosti a řádnému zacházení s pracovníky tohoto centra se po dlouhém čase mohou vrátit svým blízkým a příbuzným.

Lékaři centra je pečlivě prozkoumají a každý z nich zachází přísně individuálně.

Lékaři tohoto narcologického centra každý rok absolvují kvalifikační kurzy a uplatňují nové metody, které v praxi studovali na své pacienty.

Výhodou tohoto centra je, že okamžitě neumožňují závislým lidem komunikovat se společností a dlouhodobě je nechat na klinice. V počáteční fázi komunikují pacienti pouze zaměstnanci centra.

Lékaři připravují pacienty na návrat do rodiny bez závislosti.

Středisko léčby drog "Spáče" pro narkomany. Adresujte jej a obdržíte komplexní a spolehlivé ošetření.

Závěrem by článek rád poznamenal, že jedinci, kteří užívají drogy, přicházejí do takového stavu, že nemohou mít respekt jak ve společnosti, tak mezi členy rodiny. Nemají už zájem o univerzitu, školu, ve které studovali, a pokud pracují, pak místo jejich práce. Tito jedinci začnou přinášet svým blízkým zármutek a potíže všech druhů. V případě pokračujícího užívání drog se vyvíjí drogová závislost a způsobuje závislost, kdy pacientovo tělo pravidelně začíná požadovat opakované užívání této zákeřné látky. V případě, že pacient neužívá tento lék, začínají těžké záchvaty s bolestí, stejně jako křeče.

Pacient začíná chápat, že jde o nevratný proces, který se vůbec nerozházel a aby se léčil, musí projít všemi stupni integrovaným způsobem. Bez lékařského zásahu není řešení problému s drogovou závislostí možné a léčba této zákeřné nemoci by měla být prováděna za účasti lékařů na specializovaných klinikách, kde pracují vysoce kvalifikovaní pracovníci.

Na samém konci článku opět nabízíme služby ostřelovacího narcologického centra, které

pomáhá bojovat za život a zotavit se z tohoto nemravného životního stylu navždy.

Kromě Toho, O Depresi