Syndrom vegeto-viscerální dysfunkce - příčiny, příznaky a léčba

Vegeta-viscerální syndrom je jedním z důsledků poškození perinatálního nervového systému v období prenatálního vývoje (26 týdnů) nebo po narození dítěte až 7 dní.

Tento syndrom lze kombinovat s hyper-podrážděností dítěte nebo depresí jeho nervového systému. Hlavními příčinami perinatálního poškození CNS a vývojem vegeto-viscerálních poruch jsou hypoxie, tj. nedostatek kyslíku. To může vést k rozvoji chronické patologie plodu a následnému rozvoji podvýživy tkání. Nervový systém dítěte v okamžiku narození až do konce neměl čas k formě, a proto vliv faktorů, jako je nedostatek kyslíku, porodní poranění, který je příjemcem maminka léky v době těhotenství nebo kojení, matky zlozvyků, k porušení mikroklimatu dítěte, mohou vést k jeho porážce.

Výskyt syndromu vegeto-viscerálních poruch se může objevit v prvních dnech nebo hodinách života dítěte.

Symptomy

Vegeta-viscerální poruchy mohou zahrnovat hlavní klinické příznaky: děti se sníženou porodní hmotností, bledou kůží nebo dokonce "mramor", cyanóza (modrá) nohou nebo ruce těchto dětí může mít hypostázu, tj. akumulace krve v podkladové tkáni.

Časté projevy vegeto-viscerálních poruch jsou poruchy kardiovaskulárního systému: poruchy rytmu a vedení, nižší krevní tlak, labilita srdeční frekvence, tachykardie. Důvodem je porážka diencefalických struktur mozku, kde se nachází vazomotorické centrum, nebo porušení nadledvin. Může se jednat o porušení ze strany termoregulace, například prodloužení nárůstu teploty na podkorunové hodnoty (až na 37,5), zkreslení povahy teplotní křivky, tj. ráno vyšší než večer, tendence k rychlému přehřátí nebo hypotermii, asymetrii teploty pokožky. Jedním z příznaků syndromu vegetativních - viscerálních poruch je porucha gastrointestinálního traktu ve formě dyskinézy hypomotorického nebo hypermotorového typu, křeče nebo nadměrné relaxace svěračů trávicího systému. To vše může vést k časté regurgitaci, gastroezofageálnímu reflexnímu onemocnění, ezofagitidě, aspiračnímu syndromu u malých dětí (proniknutí zvracení do dýchacího traktu, což vede k rozvoji pneumonie). Zvýšená nadýmání, tendence k rozrušení stolice (průjem nebo zácpa), dysbióza, nedostatek enzymů trávící žlázy je také projevem syndromu vegeto-viscerálních poruch.

Struktura mozku s vývojem encefalopatie, poruchami mozkového krevního toku, motorickými poruchami, astenonózními poruchami, stejně jako vývojem minimálních mozkových dysfunkcí u dítěte jsou často zahrnuty. Takové děti jsou zpravidla často nemocné emocionálními onemocněními. Při závažném vývoji může dojít k posunům v systému homeostázy, což vede k narušení dýchacího, kardiovaskulárního a nervového systému.

Léčba a prevence vegeta-viscerálního syndromu

Hlavním způsobem léčby je non-drog. Použití metod fyzioterapie, masáže může kompenzovat stav takového dítěte. Hlavním tématem terapie je korekce stávajícího stavu. Metody fyzioterapie jsou zcela bezbolestné a platí i pro velmi malé děti. Fyzioterapie je nejen metodou terapie, ale také prevencí vývoje symptomů vegetačně-viscerální poruchy.

Důležitým bodem je použití masáže, bod nebo obecný účinek příznivě ovlivňuje korekci příznaků. Prevence vývoje syndromu vegetativní - viscerální poruchy by se měla provádět na několika úrovních, včetně přípravy na těhotenství, správné léčby onemocnění u těhotné ženy a nejdůležitější věcí je korekce stavů u dítěte. Vaše dítě může získat pomoc na klinice Belozerova M-Clinics.

Léčba účinků perinatálního CNS

Vegetativní-viscerální poruchy u dětí prvního roku života.

Zykov V.P., Komarova I.B., Shiretorova D.Ch.


Autonomně viscerální poruchy jsou rozšířené v klinické neonatologii a neurologii malých dětí [2-5, 7.8]. V akutní fázi mozkové ischemie, periventrikulární krvácení, metabolické poruchy do popředí změny v kardiovaskulárním systému, respiračních a kožních trofický syndromu v důsledku porážky mozkových struktur, což vyžaduje resuscitace [2-4, 7,8]. Podle připomínek společnosti Bondarenko E.S. (1988) vegeto-viscerální poruchy centrální geneze doprovázejí syndrom hyper-dráždivosti a intrakraniální hypertenzi a jak jsou eliminovány patogenetické faktory perinatálního poškození mozku, dochází k regresi viscerálních poruch.
Viscerální dysfunkce jícnu, žaludku a střev se vyskytují u 65% kojenců. Nedostatečná interpretace jednotlivých symptomů vedla k nadměrné diagnostice perinatální encefalopatie "post factum" a neoprávněné léčbě nootropickými a angioprotektanty. Většina vegeto-viscerálních syndromů má benigní průběh, proto je vhodné je v rámci evoluční vegetologie zvažovat. Postnatální ontogeneze vegetativního systému je charakterizována změnou fetálního noradrenergního typu mediace s cholinergními, dopaminergními mechanismy neurotransmience.

Účelem této zprávy je sestavit aktuální informace o diagnostických a léčebných přístupech k autonomním poruchám u dětí v prvním roce života.

Mezi nejčastější autonomní poruchy u dětí mladších než jeden rok jsou zvracení, záchvaty koliky, respirační poruchy rytmu, nedostatek tělesné hmotnosti, změna barvy kůže (obvykle ve formě zvýšené vaskulární vzoru nebo bledost), poruchy termoregulační [1-5, 8, 19, 24, 31].
Regurgitace
U novorozenců je nejčastějším symptomem výbuch nebo gastroezofageální reflux (GER) (Gastroesophageal reflux - GER), který obvykle zmizí ve věku od 6 měsíců do 1 roku [16, 22]. Předpokládá se, že termín GER je použitelný pro funkční a fyziologický proces u dětí bez zdravotních problémů. Nejvyšší výskyt GER (u 40-65% dětí) se vyskytuje ve věku od 1 měsíce do 4 měsíců [14, 16, 22]. Nicméně, GER je třeba považovat za patologický jev, nebo GERD (gastroezofageální refluxní choroby), je-li doprovázena symptomy, jako je nedostatek tělesné hmotnosti, rychlosti dýchání (epizod apnoe s cyanóza), zvýšené nervové podrážděnost, psychomotorické retardace, poruchy spánku [14, 16, 22]. Podle epidemiologických studií není GERD tak běžná jako jednoduchá regurgitace: 1 z 300 dětí [16].

V současné době neexistuje úplná jasnost ohledně pochopení příčin GER a GERD. Nejpravděpodobnějším etiologickým faktorem může být nezralost vegetativní inervace gastrointestinálního traktu u kojenců [21]. Důkazem toho je vysoký výskyt regurgitace u předčasně narozených dětí. Existují dva patogenetické mechanismy vedoucí k gastroezofageálnímu refluxu. Prvním mechanismem je uvolnění dolního jícnového svěrače, který není spojen s polykáním; druhým je zpomalení pohybu jídla ze žaludku do dolních částí gastrointestinálního traktu. Za přítomnosti těchto dvou faktorů hraje rozhodující roli umístění dítěte na zádech (usnadnění mechanického toku potravy v opačném směru) nebo sedění (v důsledku zvýšení tlaku v břišní dutině) [32].
Častá regurgitace až do zvracení může být nejen funkční. Proto v přítomnosti tohoto příznaku u dítěte by měla být provedena diferenciální diagnóza s různými onemocněními, které se projevují podobným způsobem (tabulka 1).

Léčba jakékoli regurgitace u dětí se doporučuje začít s korekcí výživy: zvýšení frekvence krmení, snížení objemu jídla pro každé krmení, zvýšení hustoty jídla. Zobrazuje se také poloviční vertikální poloha dítěte po krmení, položená na břicho s hlavovým koncem zdviženého lůžka [13, 14, 16, 22, 29, 32]. U významné části dětí mohou tyto aktivity snížit frekvenci a objem regurgitace a následně zlepšit celkové zdraví tím, že sníží příznaky ezofagitidy a respiračních poruch [16, 22, 29, 33]. Při neúčinnosti takovéto taktiky se doporučuje užívání léčebné terapie s vyloučením jiných patologických stavů zahrnujících častou regurgitaci a zvracení. Farmakologické léky, které se v současné době užívají u dětí s refluxním gastroezofageálním onemocněním, jsou uvedeny v tabulce 2 [16, 22, 28].

Současně přijatý algoritmus akcí pro regurgitaci u kojenců je uveden na obrázku 1 [28, 29].

Střevní kolika.
Jeden z projevů syndromu vegeto-viscerální dysfunkce lze také považovat za kojencovou střevní koliku [2, 3, 8]. Klinicky se projevují záchvaty úzkosti, plačí, táhnou nohy až k břichu, břišní distenze, což je někdy doprovázeno vypouštěním plynu a vyčerpáním. Doba trvání útoku je 10 minut až 2 hodiny. Velmi často se intestinální kolika kombinuje s příznaky refluxního gastroesofageálního refluxu, doprovázeného dyspeptickými poruchami (bolest se vzduchem, střídající se zácpa a průjem) [4, 19, 20]. Intestinická kolika se vyskytuje u 10-15% dětí od 3 týdnů do 3 měsíců [4, 19, 24, 31]. Nejpravděpodobnějším mechanismem je spolknutí vzduchu dítětem během krmení. Nicméně, tento klinický obraz může být způsobeno jinými příčinami, jako jsou alergické a pseudo-reakce, vyhnívací kishechnogj (malabsorpční syndrom, dysbiózou), neprůchodnosti střev, změnit kojení na umělou zařazením do doplňků stravy, podvýživou, fyziologické procesy období prsu (erupce zuby). Proto klinický obraz střevní kolika ukazuje: důkladnou analýzu anamnestických údajů, studium stolicí pro dysbakteriózu, koprogram a v případě potřeby endoskopii a abdominální rentgenografii [1, 4, 19].

Léčba: prevence požití vzduchu (zvýšení otevření v bradavce pro usnadnění toku potravin); svislá poloha dítěte po krmení pro plivnutí vzduchu; carminatives (koprová voda). Vzhledem k tomu, že střevní kolika se často vyskytuje se změnami ve výživě, je deník jídla ukázán kojící matkou za účelem identifikace produktu, který způsobil úzkost dítěte. Je vyžadováno dočasné vyloučení ze stravy kojící matky a dítěte produktů, které stimulují intestinální peristaltiku (zelí, jablka, džusy) [4, 19]. Prognóza jednoduché střevní kolika je příznivá: obvykle do konce 3 měsíců zmizí. Ukázalo se však, že později u těchto dětí je častější dyskineze gastrointestinálního traktu [4].

Respirační poruchy.
V zahraniční literatuře jsou obecně uváděny respirační poruchy funkční povahy u kojenců ve spojení s gastroezofageálním refluxem [21, 22, 25]. Sdružení GER s respiračními poruchami je vysvětleno následujícími body. Za prvé, aspirace s obsahem žaludku může způsobit mechanickou obstrukci dýchacích cest. Za druhé, i když nedochází k aspiraci, podráždění jícnu reflexně (v důsledku anatomické blízkosti) může vyvolat zvýšenou sekreci hlenu v respiračním traktu, otoku a kontrakci svalů průdušek. Za třetí, při stimulaci žaludečním obsahem faryngálních chemoreceptorů a epiglottis se uvolňují biologicky aktivní látky, které mohou také stimulovat obstrukci horních a dolních cest dýchacích [25, 32]. Takže s častými regurgitacemi jsou neobvyklé respirační poruchy ve formě poruch dýchacího rytmu, epizody apnoe (které však nejsou fatální) a broncho-obstrukční syndrom. Rovněž bylo prokázáno, že děti, které trpí GERD v dětství, mají větší pravděpodobnost vývoje bronchiálního astmatu než u populace [25,32].

Poruchy termoregulace.
Procesy termoregulace u novorozenců se liší od procesů u starších dětí. Obvykle se děti v prvním měsíci života vyznačují tím, že: 1) vyšší emise tepla z hlediska výroby tepla; 2) ostře omezená schopnost zvýšit přenos tepla během přehřátí nebo schopnost zvýšit výrobu tepla v reakci na chlazení; 3) neschopnost poskytnout typickou febrilní reakci způsobenou necitlivostí mozku na leukocytární pyrogen a vysokou koncentrací arginin-vazopresinu v krvi, která snižuje tělesnou teplotu [7]. U dětí s komplikacemi perinatální anamnézy as jinými známkami autonomních poruch mohou indikované vlastnosti termoregulace dlouhodobě po neonatálním období přetrvávat kvůli nedokonalým adaptačním reakcím těla [1, 2, 7, 8]. Proto se tyto děti snadno přehřívají a přechovávají za vnějších podmínek, které pro ně nejsou optimální. Takové porušení termoregulace jsou zpravidla přechodné a nevyžadují žádné zvláštní terapeutické opatření. Korekce termoregulačních poruch je zpravidla omezena na dodržování teploty prostředí, správný výběr oblečení, temperování [1].

Kůže.
U kojenců s jinými známkami autonomní a viscerální dysfunkce je výrazný vaskulární vzhled pokožky ("mramorování"), zhoršený úzkostí, vystavením se nízké okolní teplotě [1, 2, 3, 8]. Extrémní projev nerovnováhy vegetativní regulace lze považovat za syndrom Harlequin: dítě ležící na jeho boku, mezi bledou horní a jasně červenou dolní polovinou těla je ostrá hranice. Změna barvy může trvat několik minut a zmizí, když se změní pozice dítěte. Tento vzácně se vyskytující vaskulární jev je častěji pozorován u novorozenců narozených se známkami intrauterinního retardace růstu. U starších věku není tento syndrom typický [1]. Děti s autonómně-viscerálními poruchami jsou také náchylné k dermatitidě. Lékařská taktika pro kožní projevy vegetativních poruch vyžaduje dodržování hygienických opatření, kontrolu teploty, správný výběr oděvu a kalení [1].

Poruchy spánku u autonomních poruch u kojenců.
Většina rodičů, jejichž děti trpí nějakými funkčními poruchami (střevní kolika, častá regurgitace, zvýšená neuroreflexní excitabilita) si stěžují na potíže s usnutím. To vedlo k rozšířenému přesvědčení, že takové děti spí méně než jejich klidnější rovesníci. Ve studiích posledních let [11, 15, 20, 30, 31] se však ukázalo, že tento názor je chybný. Celková délka spánku dětí se zvýšenou excitabilitou nervů se neliší od normálu. Průměrná doba nočního a denního spánku pro zdravé děti je uvedena v tabulce 3, s níž je vhodné seznámit rodiče.

U kojenců s vegetativními poruchami jsou časté časté poruchy spánku, u nichž nedochází k abnormalitám v polysomnografické studii (EEG struktura spánku není narušena). Nejčastějšími sekundárními poruchami spánku jsou potíže při zaspávání a časté noční probuzení, jejichž hlavními příčinami jsou funkční nezralost nervové soustavy, somatická distrese nebo nesprávná rodičovská taktika při spánku dítěte nebo během noční bdění [11, 15].

Takže autonomní poruchy, pokud nejsou spojeny s anatomickými změnami vegetativních struktur (které se vyskytují u některých dědičných syndromů), jsou obvykle benigní, přechodné a obvykle zmizí do konce prvního roku života. Syndromický přístup k hodnocení autonomních poruch u dětí do jednoho roku je nejvhodnější, nicméně je třeba poznamenat, že všechny tyto poruchy jsou zpravidla vzájemně provázané, což určuje účelnost systémového přístupu k léčbě autonomních poruch.

Syndrom vegeto-viscerální dysfunkce u novorozenců

Vegeta-viscerální syndrom u novorozenců: příznaky a léčba onemocnění

Vegeta-viscerální syndrom je trvalé narušení funkcí vnitřních orgánů a systémů, které se objevují na pozadí patologických procesů, které se vyvíjejí v centrálním nervovém systému dítěte.

Taková porušení nepříznivě ovlivňují práci zpravidla na kardiovaskulárních, trávicích a termoregulačních systémech.

Vegeta-viscerální porucha se týká mírného stupně poškození centrálního nervového systému dítěte. Bude užitečné, aby budoucí matky věděly o důvodech, proč se taková dysfunkce může vyvíjet, jaké jsou její klinické projevy, jak jsou s nimi léčeni mladí pacienti, a také získat užitečné tipy od odborníků.

 • 1 Příčiny
 • 2 Příznaky
 • 3 léčby
 • 4 Doporučení pro maminky

Příčiny

Odborníci identifikují následující skupiny faktorů, které mohou u novorozenců způsobit poškození centrální nervové soustavy, což vede k výše uvedenému syndromu:

 1. Porážky hypoxické povahy způsobené hladem kyslíku během vývoje plodu.
 2. Traumatické poranění způsobené mechanickým zraněním buněk mozku a míchy během porodu a v prvních hodinách života dítěte.
 3. Toxické-metabolické a dysmetabolické faktory, kde klíčovou roli hraje narušení metabolických procesů v těle novorozence, stejně jako poškození způsobená užíváním léků, alkoholických nápojů a omamných látek v procesu porodu dítěte.
 4. Dysfunkce centrálního nervového systému vyvolané infekcemi, jako jsou viry, bakterie atd.

Symptomy

Pokud mluvíme o známkách, které se objevily ve vývoji označeného syndromu, v tomto případě je třeba zdůraznit:

 1. Nejčastěji pozorovaným příznakem u kojenců je regurgitace. Taková podmínka je zpravidla charakteristická a zdravé děti. Pokud je však doprovázena nedostatečným tempem zvýšení tělesné hmotnosti, narušením respiračního rytmu, vysokou excitabilitou, poruchou psychomotoru a poruchou spánku, pak je s největší pravděpodobností otázkou této nemoci.
 2. Kloubní střeva u novorozenců může být také považována za jeden z příznaků vegeto-viscerálního syndromu. Za těchto okolností dítě má záchvěvy plače, ve kterém dítě táhne nohy až k břišní stěně, břiše se zvětšují, což se v některých případech vyskytuje na pozadí výfukových plynů a úkonu defekace. Tento druh záchvatů může trvat 10 minut až 2 hodiny.
 3. Zhoršený respirační rytmus a bronchiální obstrukce.
 4. Zhoršená termoregulace vede k tomu, že dítě je snadno podchlazené nebo přehřáté, což přispívá k častému rozvoji respiračních patologií, stejně jako k obtížnému zotavení těla.
 5. U dětí s uvedeným syndromem se na kůži často objevuje vaskulární vzorec, který se zvýší v případě úzkosti dítěte nebo v důsledku nízkých teplot.
 6. Děti s vegeto-viscerálním syndromem usínají pomalu a často se probouzí v noci.

Věnujte pozornost dalším článkům na místě s dětskými příznaky: syndrom obsedantního pohybu u dětí, asténie u dětí, hysterická neuróza u dětí

Léčba

Dosavadní možnosti lékařské diagnostiky jsou tak velké, že umožňují identifikovat odchylky ve velmi raných fázích. To umožňuje provádět nezbytnou léčbu v prvních měsících života dítěte, kdy je patologický proces stále reverzibilní.

To je způsobeno tím, že schopnost dětí se v této fázi života zotavit je velmi vysoká.

V tomto období mohly nervové buňky mozku stále dozrát a nahradit ty, které byly postiženy hypoxií. A dokonce i nejmenší projevy vegeto-viscerálního syndromu vyžadují odpovídající léčbu, která zabrání vzniku komplikací pro zdraví novorozence v budoucnu.

Lékařská péče pro děti s podobnými poruchami je poskytována ve třech fázích:

 • V první fázi probíhají lékařské události v mateřské nemocnici. V tomto případě mluvíme o obnovení a udržování funkcí vitálních orgánů, o normalizaci metabolických procesů a také o léčbě syndromů, které naznačují poškození centrálního nervového systému, například záchvaty.
 • Ve druhé fázi jsou děti převedeny na oddělení patologie novorozenců a předčasně narozených dětí nebo do dětského neurologického oddělení na konci léčby, ve kterém se provádí přechod na třetí stupeň.
 • Ve třetí fázi je dítě během prvního roku života propuštěno individuálním pozorovacím plánem. V této fázi jsou mimořádně důležité nemedicínské rehabilitační metody včetně masáží, impulzních proudů, terapeutické gymnastiky apod.

Je to důležité! Pokud je dítě propuštěno domů a existují mírné formy lézí CNS, měli by rodiče poskytnout dítěti léčbu a úsporný režim během exacerbace patologie. Stejně důležitá je správná výživa, která může být silným impulsem pro obnovu zdraví dítěte.

Doporučení pro matky

Lékaři dávají následující doporučení týkající se chování matek při projevování určitých příznaků onemocnění:

 1. Pokud jde o regurgitaci, doporučuje se, aby dítěti to umožnilo okamžitě po jídle. Chcete-li tak učinit, držte dítě půl hodiny bezprostředně po jídle. Doporučuje se také krmit dítě často a v malých porcích. Všechna tato opatření sníží frekvenci regurgitace v drobky.
 2. K vyrovnání se s kolikou pomůžete například koprovou vodu.
 3. Terapeutická masáž a léčba neurologu pomohou vyrovnat se s respiračními poruchami.
 4. V případě termoregulační poruchy mohou poskytnout významnou pomoc procedury temperování, plavání a wellness masáž.
 5. Máte-li potíže s pokožkou, abyste se s nimi vyrovnali, umožní osobní hygienu, vytvrzení a přiměřenou teplotu.

Takže péče o dítě s identifikovaným vegeto-viscerálním syndromem vyžaduje trpělivost a velké úsilí rodičů. Pouze v tomto případě existuje každá šance obnovit zdraví dítěte co nejvíce.

Co je vegeto-viscerální syndrom u novorozenců: příčiny, příznaky a léčba. Tipy maminky Odkaz na hlavní publikaci

Vegetativní dysfunkce u dětí. Symptomy, léčba

Vegetativní dysfunkce (VD) u dětí je jedním z naléhavých problémů pediatrie, ale tato nosologická forma není prezentována v ICD - 10.

To je způsobeno skutečností, že zahraniční výzkumní pracovníci považují známky VD za převážně funkční, spojené s věkem. Většina domácích vědců však tento stát odlišuje jako samostatnou nosologickou formu. V roce 1999 byla na 10. kongresu pediatrů Ukrajiny schválena nová klasifikace VD.

Vegetotativnaya dysfunkce je charakterizována symptom psycho-emoční poruchy, senzomotorické a autonomní činnosti, která je spojena s suprasegmentálních a segmentových poruch autonomní regulace činnosti různých orgánů a systémů.

Přední klinické patogenní forma VD: neurocirculatory dysfunkce vegetovascular dysfunkce, vegetativní viscerální dysfunkce, záchvatovitá autonomní selhání.

Formy vegetativní dysfunkce

Neurocirkulační dysfunkce je způsobena angiodystonií, především mozkovými cévami, což vede k funkčním neurologickým poruchám, psycho-emocionálním poruchám a poškození hypotalomické zóny.

Tyto změny jsou spouštěné a v budoucnu mohou pravidelně dominovat vegetativně-vaskulární, vegeto-viscerální změny.

Hlavní klinické projevy: neurocirculatory syndrom (přetrvávající bolesti hlavy, závratě, cardialgia) psycho-emoční poruchy (psycho-emoční labilita, náchylnost k obsedantně-kompulzivní poruchy a úzkost), disadaptative syndromem (únava, citlivost meteosensitivity hypoxii) hypotalamické syndrom (porucha termoregulace, spánek, obezita ), syndrom transkapilární metabolické poruchy (opuch tváře, končetin, polyartralgie).

Vegetativní vaskulární dysfunkce - inherentní polymorfní změny v kardiovaskulárním systému, které jsou primárně a dominantně. Další projevy jiných forem VD jsou možné.

Přední klinické projevy: syndrom poruchy funkce myokardu dráždivosti (tachy, bradykardie, extrasystola, akcelerace atrioventrikulární vedení, intraventrikulární vedení zpomalující) hyperkinetické syndromu (vysoký krevní tlak, zvýšený tepový objem), kontraktilní dysfunkce syndrom myokardu (bolest srdce, dušnost při fyzické zatížení, hypotenze), tonikum syndrom myokardiální dysfunkce (prolaps srdeční chlopně, poruchy tonicity papilární svaly a chordal ce rdtsa); myokardu (miokardiodistrofichny) syndrom (rezistentní cardialgia, zhoršuje námahou, poruch repolarization).

Vegeta-viscerální dysfunkce je nejčastější mezi autonomními změnami u dětí (60%). Je charakterizován klinickými příznaky narušené vegetativní regulace vnitřních orgánů.

Děti s převahou vagotonický reakce vyznačující se tím,: ♦ sklonem k zarudnutí, mramorování, cyanóza končetin, nadměrné pocení; ♦ zvýšená citlivost na chlad, špatnou toleranci dusno místnosti, druhořadá horečka, thermoneurosis, tendenci k přibírání na váze, ♦ na straně kardiovaskulárního systému: bradykardie sám, respirační arytmie, se zatížení - tachykardií, tlak se sníží, cardialgia; stížností ♦ o „dušnost“, „mrkev“ přítomnost „cívka“ v krku, bolest na hrudi, citlivost na bronchiální obstrukcí, alergie, lymfoproliferativní syndrom; ♦ na gastrointestinální trakt - slinění, nevolnost, bolesti břicha, spastická zácpa, nadýmání, DZHVP; ♦ časté močení, nízká hlasitost, sklon k pomočování; ♦ typickou polyarthralgia, a to zejména v noci;

♦ neuropsychiatrické rysy - časté bolesti hlavy, meteorologická závislost, úzké žáky, hypochondrie, snížený výkon, dlouhý spánek.

U dětí s převahou sympathicotonic reakcemi charakterizovaný: ♦ bledá mastnost pokožky a pocení sníží dermografismus bílá, sklon k otoku; ♦ tendence ke zvýšení tělesné teploty a ztráta hmotnosti, chuti k jídlu a žízeň zvýšit; ♦ kardiovaskulární systém - náchylnost k tachykardii, krevní tlak normální nebo zvýšené, ♦ zažívacího traktu - slinění a sníženou sekreční aktivitu, atonickou zácpa, ♦ zřídka močení, zvýšený objem;

♦ neuropsychiatrické črty - bolesti hlavy častěji v oblasti tlustého střeva spojené s cvičením, rozšíření žáků, zvýšená fyzická aktivita, temperamentní, později zaspání, neklidný spánek.

Paroxysmální autonomní selhání (PVN) se projevuje vegetativními krizemi (VC) a ve většině případů se jedná o "záchvaty paniky" (PA).

VK vyvolává psychogenní, biologické a fyziologické faktory, zejména na nadzákonní úrovni poškození autonomního nervového systému. Nejčastěji povaha VK odpovídá původnímu vegetativnímu tonu.

DPS může mít obecný nebo místní charakter. Před generalizovaným VC patří: sympatikoadrenální, vaginální inzulín a smíšené krize.

Výskyt soucitné adrenální krize: náhlé vady, tachykardie, zvýšený krevní tlak, zimnice, chladné končetiny, bolesti v oblasti srdce, PA je možné. Vaginální krize se vyskytuje častěji v předškolním věku, charakterizovaná letargií, úzkostí, brady- nebo tachykardií, dušností, pocením, bolestem hlavy, bolestí břicha.

Je třeba poznamenat, že smíšené generalizované krize mohou být přísnější než typické možnosti. Místní varianty léků jsou pozorovány ve formě kraniocerebrálních, srdečních, břišních respiračních syndromů. Délka paroxysmu od několika minut do hodin, individuální opakovatelnost.

Léčba autonomních dysfunkcí

Důležité body režimu. Doporučené třídy tělesné výchovy, ale s opatrností s tendencí k arteriální hypotenzi. S tendencí k vysokému krevnímu tlaku - snižuje statické zátěže, omezuje vzrušující sporty, soutěže.

S náklonností pro Pvs se nedoporučuje hrát sport, účastnit se soutěží.
Dieta s vagotonií je nízkokalorická, ale bohatá na bílkoviny a vápník. Když je sympaticko-tonická strava bohatá na draslík, vyčerpanou sůl. Psychoterapie, auto-trénink, relaxační gymnastika.

Rehabilitace na počáteční sympatikotonie: střídavé magnetické pole na límec zóny, zóny elektroforézy obojek s sedativa, protikřečové léky (bromid sodný, síran hořečnatý, aminofylin).

S převahou vagotonie - elektroforéza oblasti límce s chloridem vápenatým, mezatonem a DVM do oblasti nadledvin. Efektivní reflexologie, zejména s supersegmentálními variantami VD.

Úprava vody: jehličnany, valerijské koupele (pro všechny typy HP), pro vagotonii - kontrastní sprchu, solí-jehličnanů, následné třením těla, masáž pod vodou.

U většiny dětí a adolescentů není terapie hypertenze pro PD s hraničním zvýšením krevního tlaku vyžadována. Indikace pro předepisování antihypertenzní léčby jsou: ♦ stabilní zvýšení systolického krevního tlaku (MAP) o 10-15 mm Hg. Art. A diastolický krevní tlak (DBP) při 5 - 10 mm Hg. Art.

nad věkové norma pro 6-12 měsíců nebo déle; ♦ recidivující průběh MPP jako simpatikoadrenalovih krize; ♦ nedostatečnou odpověď na srdeční frekvenci a krevní tlak (zejména diastolický krevní tlak) na funkční test s dávkovaným fyzické zátěže; ♦ nedostatek hypotenzního účinku terapie bylinných, zejména sedativní orientace během 6-12 měsíců;

♦ přítomnost více než dvou rizikových faktorů hypertenze essentsialnoy (rodinná anamnéza, obezita, nedostatek pohybu, kouření, pití, lebeční trauma, prodloužené psycho-emocionální stres, atd.)

Antihypertenzní léčba začíná se sedativy převážně rostlinného původu - (. Fitosed, Gerbion a kol), kozlíku lékařského, motherwort, hloh, Hypericum, rozmarýn, nebo v kombinovaném provedení..

Doporučuje se také po dobu 1-2 měsíců krabička, mildronát, karnitin chlorid, Cordevit, Pumpan, adolescentům - homeopatickému léku Homviotenzin. Možná je jmenování raunatinu (večer každý den nebo každý druhý den po dobu 1 měsíce, 2 krát za rok).

U pacientů s tachykardií, antidepresivy, neuroleptiky, thiazidovými diuretiky jsou v minimálních dávkách velmi opatrně předepisovány zejména dětští kardiologové, neurologové.

Když vagotonie pro 1 - 2 měsíce, 2 krát za rok ukazuje rostlinné stimulanty a adaptogeny: echinacea, zeměžluč, kořen lékořice, infuzí citrónové trávy, ženšen, ďábla, Aralia, eleuterococcus, Theravit - tonic, imunologických -Tons. Pro zlepšení metabolismu myokardu existují sbírky boků, horského popílku, hlohu, jarní adonis trávy; Aurocard, cardonat, ATP - dlouhý, kudesan (koenzym Q10) a další.

S převahou vagotonie doporučujeme laktát vápenatý, glukonát vápenatý, kyselinu askorbovou, pyridoxin po dobu 2 až 4 týdnů.

S převahou přípravků sympatikotonie - draslíku (panangin, asparkam), hořčíku B - 6, thiaminu, tokoferolu po dobu 2 až 4 týdnů. Ve všech variantách VD je nutné předepisovat komplexy vitamin-minerální (Jungle, Aktival - kid, Abeceda, Microdevit, Vitam atd.).

S převahou neurocirculatory dysfunkce neurotické poruchy zobrazuje sedativ (Theravit - antistresový glitsised -. ILC Sedasen, sedakor, Knott a kol)..

Pediatrickí neurologové předepisují vagotonické projevy denních uklidňovačů - minerů atd. (1 - 1,5 měsíce.). S tendencí k PA - hlozepid (Elenium), fenazepam, seduksen.

U smíšené varianty VD nebo supresivní vagotonie jsou zobrazeny belloidy, belaspony a bella taminal.

Pokud je reziduální VD - organické změny CNS předepsané neurometabolic stimulanty cerebroprotectors: Piracetam (Nootropilum) piriditol (encephabol) pro zlepšení mikrocirkulace - instenon, aktovegin, tsinarizin, ctugeron, Trental, vinkapan, kyselinu nikotinovou. V posledních letech byly úspěšně použity takové léky, jako jsou glycidové CMP, Noofen, Memoria. Při meteozavisimosti - Antifront doporučují děti s nízkou kognitivní funkcí (kognitivní změny) yodomarin 200.

U dětí s hypotenzí s poškozenou žilní mozkovou cirkulací je escuzan indikován po dobu 1-2 měsíců. S převahou angiospasmu - tanakanu v podobném kurzu.

Neuroprotektivní a vazodilatační účinek α-adrenergního blokátoru nicergolin (sermion), který je předepsán po dobu 1 až 2 měsíců. Dobrý kardiotrofický a neurotropní vliv způsobuje předduktální.

Během léčby drog a zejména při poskytování nouzové péče je důležité normalizovat emoční stav.

Naléhavá péče o sympatickou adrenální krizi - odpočinek na lůžku, správný dýchací rytmus s tachypneou, uklidňující psychoterapeutické konverzace. V případě potřeby předepište Corvalol nebo jeho analogy, seduxen, tazepam.

Vysoký krevní tlak jsou uvedeny vazodilatační léky - papaverin dibazolom nebo ne-shpa diuretika (Lasix), intramuskulárně nebo intravenózně, nifedipin (Corinfar) pod jazyk.

Při těžké tachykardii - β - adrenergních blokátorů propranalol (inderal), draselných přípravků.

Naléhavá péče v případě krvácení na vagální inzulín - odpočinek na lůžku, přístup čerstvého vzduchu, přehřátí ohřívačů, teplý sladký nápoj, sedativa (Corvalol, valerián, Zelenin kapky). Při významném poklesu krevního tlaku - kordiaminu, mezatonu. V případě kombinovaných možností PVN by měla být dávka antihypertenzivních přípravků 2krát nižší. Použití Belloid, Bellaspon, Bellatamininal je možné.

Klinický dozor se provádí okresní pediatr, rodinný lékař, lékař cardiorheumatology podle pořadí № 502 Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny ze dne 28.12.2002 „Dočasné standardy péče o dětskou populaci, pokud jde o ambulantní -. Poliklinika institucí“

Valentina Korneva
NMAPE je. P.L. Shupika

Syndrom autonomní dysfunkce u dětí a dospívajících: příčiny, příznaky, léčba

Poslední aktualizace: 04/02/2018

Vegetativní dystonie u dětí se stala velmi běžnou diagnózou u dětských neurologů a kardiologů. Spojuje řadu příznaků a přináší nepohodlí životům mladých lidí.

U 25% onemocnění je diagnostikováno v dětství. Rostoucí tempo života vyžaduje zvýšení efektivity práce ve škole. Vznik nových typů gadgetů podtrhuje nervové, muskuloskeletální, vizuální systémy.

IRR je "porucha" v činnosti cévního systému těla, což naopak znamená nedostatek kyslíku v tkáních.

V roce 2005 byl zaveden nový termín pro VSD - vegetovaskulární (neurocirkulační) dystonii.

Náš článek odhalí všechny příznaky této nemoci, pochopí příčinu a hlavně léčbu této nemoci.

Příčiny IRR:

 • stresující situace, přepracování. Dítě ve škole zpravidla zažívá velký emocionální a duševní stres. V dnešní době školní výuka trvá téměř celý student volný čas;
 • hormonální "bouře". To se týká dospívajících od 11 do 12 let. Pubertační období začíná, když dítě začíná "kvést" a emocionální kapky se objevují. Trvají až 16 let;
 • porodní poranění, poporodní komplikace. Zvláště trauma cervikálních obratlů vede k poruchám oběhu v mozku;
 • narušení regulace mozkových center. To znamená, že všechny orgány našeho těla jsou regulovány činností nervového systému a nejmenší poruchy v něm ovlivňují fungování vnitřních orgánů a systémů;
 • intenzivní cvičení.

Může být nesprávné zvážit IRR jako onemocnění, protože jde pouze o akumulaci příznaků selhání orgánů.

Známky stavu

 • bolesti hlavy;
 • závratě;
 • hluk v hlavě;
 • snížená schopnost koncentrace;
 • bolest srdce;
 • stavy před bezvědomí;
 • zvýšení krevního tlaku;
 • snížení krevního tlaku;
 • pocit dechu;
 • únavu;
 • nadměrné pocení;
 • pocit necitlivosti v rukou, nohou;
 • palpitace srdce;
 • bolest břicha.

Jak je vidět z výše uvedených skutečností, stížnosti, které se týkají porušování prací orgánu, s IRR, mohou být jakékoli.

Příslušně nastavte diagnózu "vegetativní dystonie" u dítěte od 5 let věku. Protože do této doby nervový systém téměř dosáhne vrcholu svého vývoje.

Průběh cévní dystonie může být:

Paroxysmální (paroxysmální) dystonias mají následující příznaky:

 • ostrý bělení nebo zarudnutí pokožky;
 • zvýšený krevní tlak;
 • búšení srdce.

Útok může trvat několik minut až 2 až 3 hodiny.

Natasha, 15 let: "Poprvé jsem to zažil, když mi bylo 13 let. V posilovně jsem se cítil špatně - hlavou se točil, ruce se zchladily. Můj přítel řekl, že jsem se stal velmi bledou, jako mouka. Zdravotní pracovník změřil tlak - 130/100. Byl jsem okamžitě poslán domů. Doma jsem spala a všechno padlo na místo. "

Časté provokatéři těchto útoků - přepracování, úzkost, intenzivní fyzická námaha.

Jednou z odrůd paroxysmálního IRR je synkopa. Toto je, když dítě v jeho očích ztmavne, je závrat a ztrácí vědomí. V tomto případě se k záchvaty nedochází. Dítě se zotavuje buď samostatně nebo pomocí vatové bavlny s amoniakem.

S trvalým průběhem symptomů se projevují téměř nepřetržitě. Ale jejich závažnost je mnohem menší.

Typy IRR

Typy IRR:

 • antihypertenziva;
 • hypertenzní;
 • srdeční;
 • smíšené

Antihypertenzivní typ, jak naznačuje název, je charakterizován nízkým krevním tlakem, tj. Pod 100/60 milimetrů rtuti (mm Hg). Kůže dítěte má bledý stín, chladící ruce jsou pozorovány, bez ohledu na povětrnostní podmínky. Tendence k mdlobám.

Hypertenzivní typ je doprovázen rychlým srdečním tepem, zvýšením tlaku až na 170/90 mm. Hg Art., Červená pleť, tendence k nadměrné tělesné hmotnosti, časté bolesti hlavy.

Další variantou IRR je srdeční. Hlavním příznakem je bolest v oblasti srdce.

 • bolest srdce v klidu a v noci;
 • EKG změny ve formě arytmií, mimořádných kontrakcí srdce (extrasystoly);
 • přerušení práce srdce. Vydané vyblednutím srdce.

Smíšený typ se vyskytuje ve většině případů, příznaky se mohou lišit a zahrnují všechny výše uvedené.

Rozdíly dystonie od onemocnění vnitřních orgánů:

 1. VSD ve většině případů vyvolané něčím. Zřídka se příznaky vyskytují samy o sobě.
 2. Proběhne sama, pokud se dítě uklidní nebo si lehne.
 3. V obecných laboratorních nebo přístrojových vyšetřeních nedošlo k významným změnám.

Správná fyzická aktivita

Co znamená adekvátní zatížení? Každý den musí dítě provádět ranní cvičení. Užitečné plavání, lyžování, chůze, jogging, tanec.

S rostoucím tlakem nad 140/90 mm. Hg Art. nedoporučuje třídy v hlavní skupině v oblasti tělesné výchovy.

Dítě musí spát 8 hodin denně. Je vhodné jít do postele a vstávat současně podle vašich biorytmů. Hodinu před spaním by nemělo docházet k "zmrazení" počítačů, tablet a telefonů. Během dne by dítě nemělo být mentálně a emocionálně přetíženo. Po skončení školy je nutná 1 hodina odpočinku.

Napájení

Dítě by mělo jíst úplně třikrát denně plus dva občerstvení.

Zvláště užitečné pro posílení nervového systému a krve svalů obsahujících draslík a hořčík:

 • pečené brambory;
 • banány;
 • výrobky z tvarohu;
 • matice;
 • zlato
 • hrozinky, sušené ovoce;
 • obiloviny;
 • petržel

Vylučte ze stravy všechny snadno stravitelné sacharidy a rychlé občerstvení - mouka, klobásy, majonézy, hot dogy a podobně.

Je to důležité! Pokud má dítě nárůst tlaku, pak:

 • omezit příjem soli na 5 gramů denně;
 • jíst více ovoce a zeleniny v první polovině dne;
 • vyloučit nakládané, solené potraviny;
 • vyloučit silný čaj, kávu.

Masáž

Je lepší konzultovat odborníka. Je žádoucí pro masáž dystonií oblast krku. Doporučuje se kurz s 10 léčbami. Snižuje stres dobře, protože dítě je nuceno dlouho sedět díky studiu, masáži hlavy.

Fytoterapie

Následující bylinky a potraviny mají sedativní nebo sedativní účinek:

V pediatrii, kdy se výše uvedené stížnosti objevují u dítěte a diagnóza ESR by měla být léčena nejméně po dobu prvních 4 měsíců pomocí nefarmakologických přípravků.

Nootropika

Léky, které zlepšují mozkovou aktivitu, zvyšují účinnost neuronů. Díky tomu je paměť vylepšena, dětem se stává snazší zapamatování textů a asimilace školních témat. Děti se stanou organizovanějšími a zvedají se zvědavosti.

Jasní zástupci této skupiny:

 1. Piracetam. Je předepsán pro závratě, bolesti hlavy. Zlepšuje paměť. Povoleno dětem od 1 roku.
 2. Vinpocetin. Má vazodilatační účinek. Přispívá k obohacení mozku kyslíkem. Je lepší jmenovat adolescenty od 12 let.
 3. Phenibut. Je velmi rád, že předepisuje neurologisty na koktání a tikání. Má jasný sedativní účinek.
 4. Pantogam. Je založen na vitamínu B15. Lék má dostatečný sedativní účinek, zlepšuje funkci mozkových struktur. Povoleno pro děti všech věkových kategorií.
 5. Cerebrolysin. Zlepšuje zapamatování, učení. Používá se při neurologických onemocněních způsobených poškozením mozkových struktur. Možné použití od narození.

Anastasie, 45 let: "Ve věku 11 let začala mít dcera nepochopitelné stížnosti - bolesti hlavy, závratě. Na tělesné výchově nemohla běžet, téměř omdlela. Kardiolog předepsal léčbu - Piracetam a pak Vinpocetin. 2 týdny po zahájení recepce se vše vrátilo do normálu a paměť se zlepšila. Začalo přijímat další informace. "

Sedativa

Jejich účinnost je založena na sedativním účinku. Lékař je určuje dětem, které mají při přípravě na zkoušky podrážděnost, nervozitu a školní děti. U dětí je samozřejmě na začátku léčby lépe užívat sedativa rostlinného původu.

Drogy v této skupině:

 • Glycin. Podle některých zdrojů tento lék má také nootropní účinek. Je založen na chemické sloučenině - kyselině, kterou je vyvážená práce nervového systému, regulace mozkové aktivity. Zlepšení paměti. Je lepší jej aplikovat a dát je pod jazyk, nejlépe v noci, protože glycin způsobuje ospalost;
 • Magne B6. Jak název napovídá, je založen na hořčíku a vitamínu B6. Má poměrně dobrý sedativní účinek. Také zlepšuje fungování srdce, pozitivní vliv na srdeční frekvenci. Magne B6 se nachází v ampulích, takže je bezpečně předepsán pro děti do jednoho roku v této dávkové formě;
 • Persen. Droga rostlinného původu se doporučuje dospívajícím od 12 let věku.

Adaptogeny

Tato skupina léků může být přičítána rostlinné medicíně, protože jsou založeny na bylinných složkách.

Jejich působení:

 • normalizovat centrální nervový systém;
 • urychlit metabolismus;
 • zlepšit tok endokrinních procesů;
 • Různé typy adaptogenů mohou mít jak uvolňující účinek, tak i tonizační účinek.

Zástupci:

 • kořen ženšenu;
 • Eleutherococcus;
 • citronová tráva;
 • Radiola růžová;
 • Echinacea.

Jakýkoli lék pro dítě by měl být používán pouze podle pokynů. Při příjmu phytopreparace se může objevit alergická reakce.

Tyto léky mohou být vyráběny ve formě tinktů a tekutých extraktů.

Tinktury obsahují alkohol v jeho složení, což není pro dítě dobré. Pro děti je lepší koupit v podobě tekutého extraktu.

Také kontraindikací pro adaptogeny je věk dětí do 14 let.

Adaptogeny ve sportu jsou prostě nenahraditelné. U sportovců zvyšují práci svalů, usnadňují proces výcviku a urychlují metabolismus. Dítě zažívá nárůst síly a energie.

Nejvíce prospěšné pro nervový systém jsou vitamíny B. Vylepšují funkci mozku obecně a zejména neurony mají uklidňující účinek. Pomozte obnovit nervový systém.

Nejběžnějším komplexem vitaminů je lék Neuromultivitis. Tento nástroj je doporučen pouze od dospívání.

Obecně platí, že diagnóza "vegetativní dystonie" znamená kombinaci mnoha příznaků. A může odrážet špatný životní rytmus dítěte. Pokuste se správně zorganizovat den vašeho dítěte, aby se mohl plně uvolnit. Pak už nikdy neví, jaké drogy jsou.

Perinatální encefalopatie u dětí a novorozenců: léčba, účinky a symptomy

Perinatální encefalopatie je poškození mozku s různými příčinami a projevy.

Jedná se o obrovskou škálu příznaků a syndromů, projevů a znaků: děti se závažnou perinatální encefalopatií vyžadují zvláštní pozornost a povinné pozorování lékaře.

Perinatální poranění této povahy tvoří asi polovinu patologií nervového systému u dětí a často se stávají příčinou epilepsie, mozkové obrny a mozkových dysfunkcí.

Perinatální posthypoxická encefalopatie

PES (přechodná encefalopatie novorozenců) naznačuje výskyt poruch mozku dítěte, který vznikl před porodem nebo během jeho procesu. Poranění při porodu, neuroinfekce, intoxikace plodu a hladovění kyslíkem se stávají nejdůležitějšími faktory přispívajícími k výskytu PES.

Existují také příznaky u velkých novorozenců, předčasných dětí a pokud se dítě narodilo propojené pupočníkem. Tato diagnóza je indikována vysokou mírou slabosti plodu na stupnici Apgar, nedostatkem sacího reflexu u dětí, abnormálním srdečním rytmem a neustálým nervovým vzrušením.

Diagnóza "hypoxické-ischemické perinatální encefalopatie" je, když se v prenatálním období zaznamenávají více poruch. To vede k patologii dodávání tkání plodu kyslíkem, ale mozok trpí především.

Nespavost během těhotenství může negativně ovlivnit duševní stav matky a v důsledku toho vývoj nenarozeného dítěte.

Může také připomenout sebe sama a cervikothorakickou osteochondrózu a všechny. Více o tom.

Perinatální encefalopatie u novorozenců

Bezprostředně po narození dítěte s poškozením mozku přitahuje pozornost s neklidným chováním, častými spontánními povzbuzeními a regurgitací, nadměrnou letargií a ztuhlostí a zvýšenými reakcemi na zvuk a světlo.

Naklonění hlavy s nekontrolovaným pláčem, špatnou termoregulací, narušeným spánkem často prochází během prvního týdne života. Depresivní CNS syndrom u novorozenců se projevuje formou letargie, letargie a často se vyskytuje rozdílný svalový tón, což vede k asymetrii těla a tváře.

Pokud příznaky nezmizí během prvního měsíce života, ale získávají novou barvu a sílu, lékaři diagnostikují perinatální encefalopatii.

Druhy encefalopatie u dětí

 • Zbytková forma poškození mozku je diagnostikována, jestliže za přítomnosti porodních poranění přijatých dříve dítě trpí infekcemi, zánětem a špatným přívodem krve do mozku. Takové děti trpí bolestmi hlavy, duševními problémy, sníženou inteligencí, problémy s učením.

Dyscyrkulační encefalopatie - poškození mozkové tkáně způsobené poruchou krve. Příčiny jsou osteochondróza, hypertenze, zvýšený nitrolební tlak, dystonie.

Ischemická encefalopatie se projevuje špatným přísunem krve do mozku a destruktivními procesy vyskytujícími se v určitých tkáních. Tato diagnóza je způsobena nadměrným kouřením, stresem a zneužíváním alkoholu.

Toxická encefalopatie se stává důsledkem otravy mozku jedovatými látkami v infekcích, otravy chemickými látkami a alkoholem. Těžká otrava mozkové tkáně vede k epileptickým záchvatům.

 • Radiační encefalopatie se objevuje jako důsledek vystavení ionizujícímu záření mozku pacientů.
 • Encefalopatie smíšené geneze je charakterizována přítomností rozsáhlých stížností a symptomů, pouze lékař může správně diagnostikovat na základě testů a mozkových testů.
 • Stupně závažnosti

  Během PE je obvykle přidělit několik období.

  Akutní je období po narození a před prvním měsícem života. Až do jednoho roku trvá doba obnovy. Následuje následek tohoto onemocnění.
  Každé období se vyznačuje svým zvláštním průběhem a přítomností různých syndromů, někdy i kombinace projevů.

  Každý syndrom vyžaduje vhodnou léčbu a správně předepsané léky.

  Měly by být pečlivě vyšetřeny i mírné projevy poruch mozku - poruchy s nedostatkem léčby jsou plné zpoždění vývoje a nežádoucích výsledků. Pokud závažnost poranění mozku je závažná nebo mírná, je nutná kvalifikovaná hospitalizace.

  Poruchy světla mohou být léčeny ambulantně pod dohledem neurologa.

  , kde Dr. Komarovský hovoří o rozdílu v perinatální encefalopatii a normálních fyziologických reflexích novorozenců:

  Příčiny perinatální encefalopatie

  Rizikové faktory přispívající k vzniku této skupiny mozkových lézí:

  • Přítomnost chronických onemocnění matky;
  • Poruchy příjmu potravy;
  • Přijetí alkoholu matkou a kouření;
  • Autoimunitní konflikt;
  • Přenesené infekční onemocnění během těhotenství;
  • Hraniční věk ženy v práci;
  • Stres;
  • Patologie během těhotenství a porodu (toxotická, rychlá porucha, trauma při porodu);
  • Předčasnost plodu;
  • Nepříznivé podmínky prostředí.

  Symptomy onemocnění

  • Prodloužený plak;
  • Častá regurgitace;
  • Projekce končetin;
  • Neklidný povrchní spánek v noci a krátký spánek během dne;
  • Letargie nebo hyperaktivita;
  • Nedostatečná odezva na světelné a zvukové podněty;
  • Nedostatek sacích reflexů;
  • Poruchy svalového tónu.

  Tyto a mnoho dalších příznaků je třeba pečlivě sledovat ošetřujícím lékařem.

  V pozdějším věku dítě má častou špatnou náladu, nepřítomnost, citlivost na změny počasí, obtížnost zvyknout si na péči o děti.

  Tremor u novorozence může být diagnostikován spolu s perinatální encefalopatií. Tento článek pomůže zjistit, jestli je nebezpečný.

  Někdy příčinou encefalopatie může být edém mozku plodu, o něm si můžete přečíst.

  Cervikální osteochondróza může způsobit závratě a nevolnost. Více informací na odkaz http://gidmed.com/bolezni-nevrologii/golovokruzhenie/golovokruzhenie-pri-osteohondroze.html.

  Hlavní syndromy perinatální encefalopatie

  • Hypertenze-hydrocefalický syndrom se projevuje přítomností přebytečné tekutiny uvnitř mozku, což vede ke změně intrakraniálního tlaku. Diagnostika se provádí na základě sledování velikosti hlavy a stavu velkého pruhu.

  Také projevy syndromu - neklidný spánek, monotónní pláč, zvýšené zvlnění jara. Syndrom zvýšená vzrušivost se často projevuje zvýšenou motorickou aktivitou, problémy s usínáním a spánkem, častým plakatem, snižováním prahu konvulzivní připravenosti, zvýšeným svalovým tonusem.

  Konvulzivní syndrom je známý jako epileptický a má různé formy. Jedná se o tělesné pohyby těla, třepání, trhání a křeče končetin.

  Komatózní syndrom se projevuje jako výrazná letargie, snížená fyzická aktivita, inhibice životních funkcí, nedostatek sacích a polykání reflexů.

  Syndrom vegeta-viscerální dysfunkce se projevuje zvýšenou nervovou excitabilitou, častou regurgitací, poruchami trávicích orgánů, enteritidou, poruchou stolice a abnormálním stavem kůže.

 • Syndrom motorických poruch se projevuje směrem ke snižování nebo zvyšování svalového tonusu, který je často spojen s vývojovými poruchami, což ztěžuje zvládnutí řeči.
 • Močová obrna má složitou strukturu: jedná se o narušení jemných pohybových schopností, léze končetin, poruchy řeči, poruchy zraku, mentální retardace a snížené schopnosti učit se a sociální adaptace.
 • Hyperaktivita syndromu je vyjádřena sníženou schopností dětí soustředit se a poruchy pozornosti.
 • Diagnostika

  Diagnostika se provádí na základě klinických údajů a informací o průběhu těhotenství a porodu. Pro diagnostiku použijte následující moderní a efektivní metody.

  • Neurosonografie odhaluje intrakraniální poškození mozku.
  • Dopplerovská studie množství průtoku krve v mozkové tkáni.
  • Elektroencefalogram, který zaznamenává elektrický potenciál mozku, vám umožňuje zjistit přítomnost epilepsie, zpožděný vývoj věku v různých fázích.
  • sledování pomáhá posoudit na základě videozáznamu zvláštnosti tělesné aktivity dětí.
  • Elektronouromyografie umožňuje studovat citlivost vláken periferních nervů.
  • Použijte dostupné typy tomografie pro posouzení strukturálních změn v mozku.

  Nejčastěji se objevují objektivní informace o onemocnění pomocí neurosonografie a elektroencefalografie. Někdy předepisují vyšetření očního lékaře, který zkoumá fundus a stav optických nervů a odhaluje genetické nemoci.

  Léčba encefalopatie u dětí

  Pokud jsou příznaky mírné a mírné, lékaři nechávají dítě v domácím ošetření, doporučí rodičům, aby udrželi stav.

  Ale těžké léze nervového systému a akutní období vyžadují hospitalizaci. V každém případě je třeba zvolit individuální režim, masáž, fyzikální terapii, metody bylinné medicíny a homeopatické léky.

  Léčba léků

  Při předepisování léčby je třeba vzít v úvahu závažnost diagnózy. Pro zlepšení přívodu krve do mozku je novorozence předepsáno piracetam, aktovegin, vinpocentin.

  Lékařská terapie předepsaná lékařem.

  • Při výrazných motorických dysfunkcích je kladen důraz na přípravu dibazolu a galantaminu se zvýšeným tónem, baklofenem nebo mydokalmem. Pro zavedení léčiv pomocí různých možností pro orální podávání a metodu elektroforézy. Dále jsou uvedeny masáže, fyzioterapie, denní cvičení s dítětem pro speciální cvičení.
  • Pokud epileptický syndrom ukazuje podávání antikonvulzivních léků v dávkách doporučených lékařem. Antikoagulanty jsou předepsány pro závažné indikace a závažnou epilepsii. Fyzioterapeutické metody pro děti s tímto syndromem jsou kontraindikovány.
  • Když jsou předepsány psychomotorické vývojové poruchy, léky, které jsou zaměřeny na stimulaci mozkové aktivity a zlepšování toku mozku, jsou nootropil, actovegin, cortexin, pantogam, vinpocetin a další.
  • U hypertenzních a hydrocefalických syndromů je předepsána vhodná léková terapie založená na závažnosti příznaků. V mírných případech se projevují fytopreparace (odvar z borovice a přeslička), ve složitějších případech se používá diakarb, který zvyšuje odtok licovoru.

  Pro těžce nemocné pacienty je racionální jmenování metod neurochirurgické léčby. Rovněž se používá hemodialýza, reflexní terapie, ventilace a parenterální výživa. Děti s PEP syndromy jsou často předepsané vitamíny B.

  Nezapomeňte konzultovat lékaře, pokud se u dítěte objeví nitrolební tlak. Musí se s ním zacházet.

  Protože může následně signalizovat takovou nemoc, jako je mozková encefalitida. Více informací o vlastnostech onemocnění naleznete zde.

  Domácí ošetření

  Pro děti s perinatální encefalopatií je důležité věnovat zvýšenou pozornost od prvních dnů života. Rodiče by měli naladit potřebu vytvrzování, masáže, plavání, vzduchových lázní.

  Terapeutické masáže a speciální gymnastika pomáhají zlepšovat tělový tón, rozvíjet motorické funkce rukou, posilovat a posilovat zdraví dítěte. Pokud bylo dítě diagnostikováno asymetrií svalového tonusu, terapeutická masáž je nezbytná.

  Rodiče by měli být připraveni na to, že ve chvílích zvýšeného stresu se mohou všechny syndromy zhoršit. K tomu dochází, když děti chodí do mateřské školy nebo do školy, když se počasí a klimatické změny během období intenzivního růstu dítěte. Může ovlivnit příznaky a infekce v dětství.

  Příjem vitaminových komplexů je povinný, je třeba věnovat dostatek času na procházky na čerstvém vzduchu, povolání a cvičení. Také potřebujeme vyváženou stravu a klidnou, vyrovnanou atmosféru v domě, absenci stresu a náhlou změnu denního režimu.

  Čím lépe se léčí dítě, tím větší pozornost se věnuje takovým dětem od narození a v prvních letech života - tím nižší je riziko vážných následků poškození mozku.

  Důsledky a možné prognózy onemocnění

  Nejčastějšími důsledky perinatální encefalopatie mohou být: zpožděný vývoj dítěte, dysfunkce mozku (vyjádřená nedostatkem pozornosti, špatná schopnost učit se), různé dysfunkce vnitřních orgánů, epilepsie a hydrocefalus. Může se vyskytnout vegetativní dystonie.

  Asi třetina dětí se plně uzdraví.

  Dodržování denního režimu, pravidla chování žen v průběhu těhotenství a osobní hygieny, abstinence od kouření a alkoholu mohou snížit riziko poškození mozku u novorozenců.

  Přiměřeně provedený porod, kvalifikovaná lékařská péče a sledování neurologem, včasná diagnóza a léčba snižují riziko perinatální encefalopatie.

  Perinatální encefalopatie a zda může být vyléčeno:

  Kromě Toho, O Depresi